Investigație
0 22 846 888

Главная  //  Investigație
Investigație

Investigația (ca o etapă a lucrărilor de proiect) – reprezintă studiul efectuat de către contabilul - expert la întreprinderea Beneficiarului privind examinarea business-proceselor, circulației actelor, identificarea tendințelor de dezvoltare ale afacerii întreprinderii, determinarea cerințelor și perfectarea schemei de implementare a sistemei automatizate. 

 

Ordinea de efectuare a lucrărilor de proiect: 
 

1. Investigație-express:

  • Investigația evidenței contabile;
  • Investigația evidenței de gestiune;
  • Coordonarea și aprobarea business-proceselor și circulației actelor întreprinderii.

2. Plan-grafic

  • Coordonarea cerințelor față de tehnică și echipamentul comercial;
  • Coordonarea plan – graficului lucrărilor;
  • Semnarea contractului de vînzare – cumpărare a soft-ului, contractului de deservire a produsului software;
  • Desemnarea din ambele părți aComisiei responsabile pentru proiect.

3. Achitarea și instalarea produsului sofware licențiat "1C:Enterprise 8" (conectarea echipamentului comercial, în caz de necesitate). 

4. Seminare (cursuri) cu privire la "1C:Enterprise 8. Soluția tipizată"

5. Implementare de proiect a "1C:Enterprise 8"

  • Transferul datelor contabile, de gestiune din versiunea 7.7 sau alte aplicații;
  • Implementarea (instruirea) utilizatorilor "1C:Enterprise 8" soluția tipizată;
  • Setarea evidenței contabile, de gestiune conform caietului de sarcini (CS) perfectat în rezultatul Investigației;
  • Setarea drepturilor de acces și interfețelor utilizatorilor la exploatarea produsului software;
  • Configurarea schimbului de date dintre "1C:Enterprise 8" și alte aplicații;
  • Introducerea unui exemplu de control cu date curente de către echipa de salariați ai Beneficiarului;
  • Testarea și controlul funcționalității softului la utilizarea de către toți utilizatorii în toate sectoarele.

6. Suportul și deservirea ulterioară

La etapa de investigație se decid următoarele sarcini: 

  • Studierea business-proceselor întreprinderii Beneficiarului și determinarea necesității de modificare a acestora, în caz de ineficacitate în starea existentă;
  • Determinarea și evaluarea doleanțelor Beneficiarului referitor la automatizarea gestiunii întreprinderii, formularea recomandărilor privind modificarea unor componente ale produsului software "1C:Enterprise";
  • Determinarea particularităților activității economico-financiare a întreprinderii Beneficiarului;
  • Determinarea cerințelor Beneficiarului față de indicatorii-țintă ai sistemului automatizat;
  • Determinarea sectoarelor evidenței și business-proceselor întreprinderii Beneficiarului, supuse automatizării (determinarea sectoarelor de automatizare);
  • · Pregătirea ofertelor pentru Beneficiar referitor la volumul, etapele și termenii de efectuare a lucrărilor de implementare a sistemului "1C:Enterprise 8" la întreprinderea Beneficiarului (Plan-grafic);
  • Determinarea bugetului proiectului;
  • Întocmirea dării de seamă privind investigarea efectuată.

Executantul formează echipa specialiștilor pentru efectuarea lucrărilor, iar Beneficiarul – responsabilii de cooperare pe parcursul lucrărilor (Comisia). 

Pentru efectuarea Investigației, specialistul utilizează următoarele metode: 

  • Ancheta;
  • Intervievarea salariaților beneficiarului;
  • Supravegherea activității salariaților.

Rezultatul final al Investigației constituie actul întocmit în formă scrisă, în care sunt reflectate: 

  • Lista softurilor necesare pentru efectuarea modernizării echipamentului existent al întreprinderii;
  • Recomandări privind optimizarea structurii organizaționale, business-proceselor și circulației actelor întreprinderii;
  • Lista modificărilor suplimentare ale produsului software (ST);
  • Bugetul și durata proiectului.

Lucrările privind Investigația se perfectează prin "Lista de lucrări" care este semnată de către persoanele împuternicite ale Executantului și Beneficiarului.

 

Яндекс.Метрика

Подписаться на новости 1С Account-Timbal

 2

Forum

 • No posts to display.

calcmd

bann1

1 2

microsoft-1

Acum pe site?

Avem 128 vizitatori și un membru online