1C:Intreprindere 8
0 22 846 888

Главная  //  1C:Intreprindere 8
Nou în versiunea 8.3 a platformei "1С:Întreprindere 8"

Versiunea "1С:Întreprindere 8.3" conține o modificare esențială a arhitecturii platformei de versiunea 8.

În "1С:Întreprindere 8.3" este integral modificat stratul de lucru cu interfața: interfața de comandă, formele, sistemul de ferestre. Totodată este modificat modelul de elaborare a interfeței utilizatorului în configurație și este propusă arhitectura nouă de repartizare a funcționalității între aplicația clientului și server.

În versiunea 8.3 este modificat mecanismul de instalare, lansare și actualizare a platformei. Au fost întreprinse eforturi pentru facilizarea organizării lucrului sistemului la întreprinderile mari.

De asemenea este dezvoltat clusterul serverelor "1С:Întreprindere" în mai multe direcții: scalabilitate, rezistență la defecțiuni și distribuire dinamică a sarcinii.

Lucrul în regim de thin-client și web-client

Thin-client și web-client sunt două aplicații ale clientului de tip nou. Pe lângă accesul obișnuit prin fișiere și conectarea la server prin rețeaua locală, acestea permit conectarea la baza informațională prin protocolul HTTP prin intermediul web-serverului configurat special. Thin-clientul și web-clientul asigură lucrul utilizatorilor într-un regim nou – regimul de aplicație dirijată.

Thin-clientul se instalează pe computerul utilizatorului. Totodată volumul distributivului acestuia este mult mai mic decât aplicația clientului de tip vechi, și utilizează mai puține resurse hardware. Thin-clientul se furnizează în componența setului distributivului platformei sau în calitate de distributiv separat.

Web-clientul nu necesită instalare prealabilă. Acesta nu se utilizează în mediul sistemului operațional, ci în mediul browserului de Internet (Microsoft Internet Explorer sau Mozilla Firefox). Utilizatorul doar lansează browserul său, introduce adresa serverului web în care este publicată baza informațională și web-clientul ”vine singur” pe computerul lui și începe să se execute.

Lucrul utilizatorilor prin intermediul Internetului, inclusiv prin canalele de conexiune cu viteză redusă

Thin-clientul și web-clientul oferă posibilitatea de a lucra cu baza informațională prin Internet în regim de timp real. Conectarea se face prin intermediul web-serverului configurat special (Apache sau IIS)

Dacă asemenea conectare se face prin conexiunea Internet cu viteză redusă (de exemplu, GPRS), atunci aceste aplicații ale clientului pot fi lansate într-un regim special – regimul conexiunii cu viteză redusă. Totodată se reduc costurile din contul unui număr mai mic de adresări către server: câteva interogări se unesc într-un pachet care execută colectarea preventivă a datelor etc. Ca urmare, chiar și pe canalele de conexiune cu viteză redusă platforma asigură o viteză acceptabilă de lucru al utilizatorilor.

Regimul de aplicație dirijată

În regimul de aplicație dirijată interfața nu "se desenează", ci "se descrie". Dezvoltatorul specifică doar schema generală a interfeței de comandă și schema generală a formelor. Această descriere este folosită de platformă la construcția interfeței pentru utilizatorul concret, ținând cont de mai mulți factori: drepturile utilizatorului, particularitățile implementării concrete, setările făcute de utilizator.Aplicația dirijată facilitează considerabil implementarea soluțiilor aplicate. Acum soluția nu trebuie perfecționată, ci ajustată la specificul companiei, fără a modifica totodată soluția aplicată ca atare. Opțiunile funcționale create la elaborare permit activarea/dezactivarea părților funcționale necesare ale soluțiilor aplicate complexe în timpul implementării.

Clusterul serverelor rezistent la defecțiuni cu distribuire dinamică a sarcinii

În versiunea nouă a platformei este realizată rezistența la defecțiuni a clusterului serverelor "1С:Întreprindere" – componentei principale ce asigură interacțiunea dintre utilizator și SGBD.

Acum ieșirea din funcțiune sau deconectarea planificată a oricărui computer din componența clusterului nu va avea ca urmare încetarea lucrului utilizatorilor cu baza informațională. Aceasta se asigură din contul rezervării rapide a clusterului serverelor ca atare și din contul rezervării proceselor de lucru ce funcționează în interiorul clusterului.

De asemenea, este sporită considerabil rezistența sistemului la întreruperea canalului de conexiune dintre utilizator și clusterul serverelor. Acum în majoritatea cazurilor după restabilirea conexiunii utilizatorul va putea continua lucrul din ”locul” în care acesta a fost sistat. În același timp, nu este necesară conectarea repetată la baza informațională. Acest lucru se asigură datorită faptului că clusterul”memorează” utilizatorii conectați și statutul acțiunilor executate de ei. În cazul pierderii conexiunii fizice clusterul va aștepta restabilirea conexiunii cu acest utilizator.

În clusterul serverelor este realizată distribuirea dinamică a sarcinii. Încărcarea proceselor de lucru este analizată permanent în procesul funcționării și, în caz de necesitate, clientul este comutat la un proces de lucru mai productiv în mod automat.

Susținerea SGBD Oracle Database

Este realizată susținerea SGBD nou – Oracle Database. Elaborarea s-a făcut cu concursul specialiștilor corporației Oracle. Acum platforma "1С:Întreprindere 8" susține lucrul cu cinci SGBD:

  • De tip fișier;
  • Microsoft SQL Server;
  • PostgreSQL;
  • IBM DB2;
  • Oracle Database.

Mecanismul de agregate pentru optimizarea construcției rapoartelor analitice

Utilizarea mecanismului de agregate permite de a reduce considerabil timpul de formare a rapoartelor. Acest lucru este foarte important în cazul bazelor informaționale mari ce conțin sute de mii și milioane de înscrisuri în registre.Agregatele se utilizează pentru registrele circulante de acumulare. Pentru oricare registru pot fi create câteva depozite specializate ce conțin datele cumulate ale registrului pe diferite secțiuni potrivite pentru formarea rapoartelor în această bază informațională. Sistemul evaluează în mod automat intensitatea lucrului utilizatorilor cu secțiunile concrete de informații și reieșind din statistica acumulată alege componența optimă a agregatelor susținute.Utilizarea agregatelor va permite analiștilor și managerilor să examineze informația existentă cu comutarea între diferite secțiuni de vizualizare cu un timp scurt de răspuns al sistemului. În același timp sistemul utilizează datele acumulate, pe de o parte, și permanent asigură actualitatea rapoartelor formate.

Extinderea posibilităților de administrare a rapoartelor pentru dezvoltatori și utilizatori

Dezvoltatorul sau consultantul poate crea pentru fiecare raport al configurației câteva variante a acestui raport. În fiecare variantă datele raportului pot fi prezentate în diferit mod. Utilizatorul alege una din variantele finite și generează raportul.

Dezvoltatorul poate descrie ce fel de setări ale raportului vor fi accesibile utilizatorului (setările utilizatorului) și care din aceste setări vor fi prezente nemijlocit în forma raportului (setările rapide ale utilizatorului). Cu ajutorul lor utilizatorul poate "personifica" varianta raportului și salva setările pentru folosirea ulterioară a acestui raport.

Crearea și modificarea variantelor raportului și setărilor variantelor raportului poate fi făcută cât în designer, atât și în regimul "1С:Întreprindere". Scenariul principal de lucru prevede că toți utilizatorii lucrează cu aceleași variante ale rapoartelor, iar setările acestor variante la fiecare utilizator sunt proprii. În același timp dezvoltatorul poate realiza și alte scenarii de lucru: variantele și setările sunt comune pentru toți, variantele și setările proprii pentru grupurile separate ale utilizatorilor, variantele și setările sunt personale.

Extinderea componenței instrumentelor dezvoltatorului pentru optimizarea soluțiilor aplicate

Mecanismul de afișare a indicilor performanței permite dezvoltatorului în regim de timp real, nemijlocit în procesul de lucru al soluției aplicate, să evalueze numărul și durata de interogări ale serverului, precum și volumul de date primite și transmise.

În regimul de imitare a întârzierilor la solicitarea serverului dezvoltatorul poate vedea viteza reală a lucrului soluției aplicate la client pe canalul real de conexiune. Totodată nu sunt necesare careva conexiuni speciale la rețeaua Internet. Este destul de conectat acest regim și platforma (chiar și în varianta de tip fișier pe computerul local) va începe să lucreze cu întârzierile, cu care lucrează canalul real de conexiune.

Designul nou al interfeței

În regimul aplicației dirijate se utilizează designul nou al interfeței orientat spre lucrul comod și eficient. El corespunde tendințelor contemporane și, în același timp, a păstrat punctele forte ale interfeței anterioare.

Lucrul cu programul începe de pe desktop și panoul compartimentelor, amplasate în fereastra principală a aplicației. Desktopul conține documentele utilizate mai des, rapoartele, clasificatoarele etc. Acesta este un fel de "asistent" al utilizatorului. Fiecare zi de lucru începe cu "comunicarea" cu el. Desktopul aduce la cunoștința utilizatorului informațiiile necesare, răspunde la întrebările acestuia.

Panoul compartimentelor reprezintă divizarea de bază a funcționalității soluției aplicate.

La activarea compartimentului toate funcțiile acestuia se afișează sub formă de comenzi în două panouri: panoul de navigare (în dreapta) și panoul acțiunilor (în stânga).

Este realizat un șir de mecanisme de serviciu care ușurează lucrul utilizatorului:

  • Istoricul lucrului utilizatorului în sistem pentru vizualizarea rapidă a ultimelor modificări ale datelor;
  • Lista referințelor alese de utilizator pentru trecerea rapidă la regimurile și datele utilizate mai des;
  • Mecanica mesajelor ce țin de elementele formei pentru evidențierea vizuală a elementelor, la completarea cărora utilizatorul a admis erori;
  • Și alte mecanisme.

Sporirea comodității instalării și administrării sistemului în cazurile implementării corporative

Mecanismul nou de instalare și lansare a sistemului permite de a simplifica esențial administrarea în cazurile utilizării concomitente a câtorva versiuni diferite ale platformei. Cu ajutorul lui se automatizează instalarea acestora, alegerea versiunii potrivite a platformei și aplicației clientului pentru lansare, precum și procesul actualizării la timp a platformei. Cu ajutorul fișierelor de configurare administratorul poate seta centralizat componența părților componente instalate ale platformei, necesitatea instalării automate sau manuale a versiunilor noi ale platformei la utilizatori, lansarea anumitei versiuni a platformei pentru anumite baze informaționale, sau determinarea automată a versiunii platformei necesare pentru lansare etc.

Pe lângă scenariile standarde de instalare și desfășurare oferite de "1С:Întreprindere 8", pot fi utilizate și capacitățile sistemului operațional: instalarea cu ajutorul politicilor de grup și instalarea cu ajutorul logon-scriptului.

Scalabilitate şi performanţă sporită a sistemului

  • Este mărită viteza de lucru cu baza de date;
  • Este sporită viteza de executare a interogărilor către baza de date;
  • Este îmbunătățită utilizarea memoriei operative și resurselor de calcul ale computerului;
  • A fost micșorat timpul primei deschideri a configurației;
  • Au fost introduse și alte modificări.

Sunt realizate și alte posibilități noi

  • Transferarea treptată a soluțiilor aplicate existente în regim de aplicație dirijată;
  • Accesul la atributele standarde ale obiectelor configurației;
  • Posibilitatea specificării drepturilor de acces la anumite atribute ale obiectelor configurației;
  • Mecanismele de completare cu date a obiectelor noi și de verificare a completării;
  • Metodologia nouă de validare a documentelor;
  • Posibilitatea lucrului în diferite fuse orare;
  • Regimuri securizate și privilegiate de executare a codului în limbajul incorporat;
  • Tehnologia nouă a componentelor externe.

 

Materiale metodice

Setul livrat al "1С:Întreprindere 8.3" conține configurația demo Aplicație dirijată. Aceasta nu este soluție aplicată finită, ea nu poate fi utilizată în calitate de sistem de operare real. Toate funcțiile ei, din punct de vedere aplicativ, sunt prezentate destul de simplificat și ea este destinată numai pentru demonstrarea capacităților "Aplicației dirijate", cum sunt:

  • Formarea interfeței de comandă;
  • Lucrul cu elementele formei dirijate și cu comenzile formei;
  • Utilizarea listelor dinamice;
  • Utilizarea proprietăților de interfață ale metadatelor;
  • Descrierea atributelor standarde în metadate;
  • Lucrul cu rapoartele;
  • Utilizarea agregatelor;
  • Crearea comenzilor obiectelor de metadate;
  • Utilizarea mecanismului de verificare a completării;
  • Completarea atributelor cu datele inițiale;
  • Afișarea mesajelor și statutelor;
  • Utilizarea comenzilor parametrizate;
  • Selectarea rapidă și introducerea conform rândului;
  • Metodica de organizare a selectărilor;
  • Modificarea software a descrierii formei;
  • Utilizarea opțiunilor funcționale;
  • Lucrul cu fișierele și imaginile;
  • Atribuirea drepturilor de acces;
  • Formarea desktopului;
  • Utilizarea depozitului setărilor utilizatorului în configurație;
  • Metodologia nouă de validare a documentelor;
  • Metodologia de lucru cu componentele externe.

 

Яндекс.Метрика

Подписаться на новости 1С Account-Timbal

 2

Forum

 • No posts to display.

calcmd

bann1

1 2

microsoft-1

Acum pe site?

Avem 91 vizitatori și 3 membri online