1С:Contabilitate 8
0 22 846 888

Главная  //  1C:Intreprindere 8  //  1С:Contabilitate 8
1C:Contabilitate 8

 Prezentarea produsului se efectuează în oficiul Franchisee şi Client (or. Chişinău) cu înregistrarea în prealabil

Tel.:(022)870-888,(022)846-888

Fax(022) 568-337

E-mail: hotline@1cmd.md

Orele de lucru: Lu-Vi,09 00 - 18 00.


Prețuri actuale sunt indicați în PRICE-LIST

"1С:Enterprise 8. Contabilitatea pentru Moldova" este destinată pentru automatizarea evidenței contabile, inclusiv pentru pregătirea dărilor de seamă obligatorii (reglementate), ale întreprinderilor care realizează diverse genuri de activitate comercială: comerț en-gros și cu amănuntul, prestarea serviciilor, producerea, etc.


Softul permite ținerea evidenței activității economice pentru mai multe întreprinderi într-o singură bază informațională sau în cîteva baze informaționale:

 • Evidența "de la document" și operațiuni tipice;
 • Operațiuni valutare;
 • Evidența pe loturi;
 • Evidența stocurilor;
 • Evidența operațiunilor comerciale;
 • Evidența operațiunilor cu mijloacele bănești;
 • Evidența mijloacelor fixe și a activelor nemateriale;
 • Evidența producerii;
 • Predarea dărilor de seamă în format electronic.

Versiunea 8.3. a platformei "1C:Enterprise" s-a format pe contul dezvoltării versiunii 8.2. La elaborarea versiunii 8.3, s-a analizat experiența de utilizare a "1C:Enterprise 8.2" de către parteneri și utilizatori, s-au luat în considerație preferințele și propunerile specialiștilor, care efectuează implementarea și elaborarea soluțiilor aplicate. Direcțiile principale de dezvoltare ale versiunii noi au devenit: ridicarea capacității sistemei de aplicare pe scară largă, lucrul cu platforme noi, includerea posibilităților noi de analiză și căutare a informației, utilizarea unor metode moderne de integrare, ridicarea gradului de manevrabilitate a sistemului.


Documentația privind platforma "1C:Enterprise 8.1" pentru produsele versiunii PROF include următoarele cărți:

 • 1C:Enterprise 8.3. Instrucțiune privind instalarea și lansarea.
 • 1C:Enterprise 8.3. Instrucțiunea utilizatorului.
 • 1C:Enterprise 8.3. Configurarea și administrarea (în 2 părți).

Limbajul încorporat de sintaxă și limbajul cererilor sunt prezentate în cartea "1C:Enterprise 8.3. Configurare și administrare" (în 2 părți).

Descrierea modelului de obiect este inclusă în volum deplin în setul de livrare în format electronic (în capitolele asistenței Designer-ului și Asistentului de Sintaxă). Descrierea modelului de obiect sub formă de cartea "1C:Enterprise 8. Descrierea limbajului încorporat" (în 7 părți) poate fi procurată separat.
Produsul software "1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova. Set pentru 5 utilizatori" asigură utilizarea aplicației "Contabilitatea întreprinderii" pentru 5 locuri de lucru concomitent. Setul de livrare al acestui produs conține acordul de licență corespuzător și cheia de protecție pentru 5 locuri de muncă. În rest, livrarea acestui produs și ordinea de utilizare a acestuia sunt aceleași ca și pentru produsul "1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova".


1С:Enterprise 8. Contabilitatea pentru Moldova – PRODUSE SOFTWARE DE NOUĂ GENERAȚIE

"1C:Contabilitatea" a devenit un standard industrial al softurilor de evidență în Republica Moldova și țările CSI. Softul constituie rezultatul experienței practice a activității contabililor din sute de mii de întreprinderi – de la întreprinderi mici și individuale pînă la corporații și holding-uri. Versiunea nouă a softului - "1С:Enterprise 8. Contabilitatea pentru Moldova", creată în baza platformei tehnologice "1C:Enterprise 8", ridică acest standard la un nivel nou metodologic și tehnologic.

"1С:Enterprise 8. Contabilitatea pentru Moldova" poate fi utilizată de către întreprinderile, care realizează diverse genuri de activitate comercială: comerț en-gros și cu amănuntul, prestarea serviciilor, etc.  Evidența contabilă corespunde legislației în vigoare a Republicii Moldova.

"1С:Enterprise 8. Contabilitatea pentru Moldova" oferă posibilitatea ținerii evidenței contabile pentru mai multe întreprinderi într-o bază informațională comună. Acest lucru este comod în situația în care, activitățile economice ale întreprinderilor sunt strîns legate între ele și în activitatea curentă se operează cu listele comune de mărfuri, contractanți (parteneri de afaceri), salariați, depozite proprii, etc., iar dările de seamă obligatorii se perfectează separat. Datorită posibilității de ținere a evidenței pentru cîteva întreprinderi într-o singură bază informațională, "1С:Enterprise 8. Contabilitatea pentru Moldova" poate fi utilizată atît în întreprinderi mici și mijlocii, cît și în holding-uri cu o structură organizațională complicată.
Metodica evidenței contabile permite reflectarea în mod concomitent a fiecărei operațiuni economice, atît pe conturi contabile, cît și sub aspectul evidenței analitice, cantitative și valutare. Utilizatori pot gestiona de sine stătător metoda de evidență în cadrul setării politicii de contabilitate, pot crea subconturi și aspecte noi ale evidenței analitice. Metoda principală de reflectare a operațiunilor economice în evidență constituie introducerea documentelor, care corespund documentelor primare din evidența contabilă. În afară de aceasta, este prevăzută posibilitatea de introducere a formulelor contabile separate. Pentru introducerea de grup a formulelor contabile se recomandă utilizarea operațiunilor tipice – un instrument simplu al automatizării, ușor și rapid setabil de către utilizator.

"1C:Enterprise 8. Contabilitatea pentru Moldova" permite soluționarea tuturor sarcinilor, ce apar în fața serviciului contabil, inclusiv perfectarea documentelor primare, evidența vînzărilor, etc. În afară de aceasta, informația despre genurile de activitate separate, operațiunile comerciale și de producere pot fi introduse de către alți salariați ai serviciilor adiacente ale întreprinderii, care nu sunt contabili. În acest caz, serviciul contabil este responsabil de gestiunea și controlul setărilor bazei informaționale, care asigură reflectarea în mod automat a documentelor în evidența contabilă și fiscală.
Evidenţa mărfurilor, materialelor şi producţiei finite este realizată conform SNC2 "Stocuri de mărfuri și materiale" şi indicaţiilor metodice de aplicare ale acestora. La casarea stocurilor de materiale și producţie se aplică metoda de evaluare a costului mediu ponderat.
Evidența stocurilor la depozite poate fi ținută conform evidenţei cantitative sau cantitativ-valorice. În primul caz, evaluarea mărfurilor şi materialelor în scopuri de evidenţă contabilă şi fiscală nu depinde de depozitul, de la care a fost primită marfa.
Este automatizată evidenţa operaţiunilor de intrare și vînzare ale mărfurilor şi serviciilor. La vînzarea mărfurilor se eliberează conturi spre plată, se perfectează facturile. Toate operaţiunile privind comerţul en-gros se perfectează în conformitate cu contractele cu cumpărători şi furnizori.
De asemenea, sunt automatizate operațiunile de retur de marfă de la cumpărător și către furnizor.
Aplicația prevede evidența mişcării mijloacelor băneşti din conturi de decontare şi a numerarului. Se menţine posibilitate de introducere şi tipărire a dispozițiilor de plată, a dispozițiilor de încasare și de plată de casă. Sunt automatizate operaţiunile privind decontările cu furnizorii, cumpărătorii şi titularii de avans, depunerea numerarului pe contul de decontare şi încasarea numerarului conform cecului bănesc. În baza documentelor de casă se formează registrul de casă conform modelului stabilit.
Evidenţa decontărilor cu furnizori şi cumpărători poate fi ținută în lei, unităţi convenţionale şi valută străină. Diferenţele valorice și de curs pentru fiecare operațiune se calculează în mod automat. Decontările cu terții pot fi ținute conform contractului în întregime sau pe fiecare tranzacție.
Evidenţa mijloacelor fixe şi activelor nemateriale se efectuează în conformitate cu SNC16 "Evidenţa activelor materiale pe termen lung" şi SNC13 "Evidenţa activelor nemateriale".
Sunt automatizate toate operaţiunile principale privind evidenţa acestora: intrarea, luare în evidenţă, calcularea amortizării, modernizarea, transmiterea, casarea.
Aplicația prevede calcularea în mod automat a salariului angajaţilor întreprinderii conform salariului de bază şi ținerea decontărilor reciproce cu salariații de la calcularea pînă la achitarea salariului, cît şi calcularea impozitelor și contribuțiilor reglementate de legislaţie, baza impozabilă a căror serveşte salariul angajaților întreprinderii, şi formarea dărilor de seamă corespunzătoare.
Sunt automatizate operaţiunile reglementare care se efectuează la sfîrşitul lunii, inclusiv reevaluarea valutei, casarea cheltuielilor anticipate, determinarea rezultatelor financiare şi altele.
"1C:Enterprise 8. Contabilitatea pentru Moldova" oferă utilizatorului un set de rapoarte standard, care permit analizarea datelor pe stocuri, rulajele conturilor şi pe formule contabile sub cele mai diferite aspecte. Printre ele se numără balanţa de verificare, tabela - şah, balanţa de verificare pe cont, rulajele contului, fişa contului, analiza contului, analiza subconto.
În "1C:Enterprise 8. Contabilitatea pentru Moldova" sunt incluse dări de seamă obligatorii, destinate pentru prezentarea proprietarilor întreprinderii și organelor de control de stat, inclusiv formulare de rapoarte contabile, declaraţii fiscale, rapoarte pentru organele de statistică şi fonduri de stat.

"1C:Enterprise 8. Contabilitatea pentru Moldova" include următoarele posibilități de service:

 • Încărcarea cursurilor valutare din Internet;
 • Pregătirea scrisorii în secţia de asistență tehnică;
 • Verificarea automată şi instalarea actualizărilor ale "1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova" prin Internet.

Această aplicație poate fi utilizată, de asemenea, doar pentru ținerea evidenței contabile și fiscale, sarcinile de automatizare ale altor sectoare, de exemplu, secția de vînzări, pot fi soluționate de către alte aplicații specializate sau alte sisteme. De asemenea, în "1C:Enterprise 8. Contabilitatea pentru Moldova" este inclusă posibilitatea de utilizare comună cu aplicațiile "Gestiunea comerțului pentru Moldova" și "Salariul și Gestiunea Personalului pentru Moldova" ale sistemului "1C:Enterprise 8".


DESERVIREA SERVICE A PRODUSELOR SOFTWARE

Deservirea utilizatorilor produselor software "1C:Enterprise 8" PROF, care includ configurația Contabilitatea pentru Moldova, se efectuează în conformitate cu suportul informațional tehnologic (SIT internațional). Setul de livrare al produsului software conține versiunea curentă (a configurației) destinat distribuției internaționale SIT și cuponul de deservire gratuită pe linia SIT pentru 3 luni. Pentru a beneficia de serviciile service, este necesar de a înregistra produsul software achiziționat la compania "1C", expediind companiei "1C" ancheta de înregistrare sau transmițind-o partenerului – franchisee, apoi de a perfecta subscripția gratuită pentru 3 luni conform cuponului, care a intrat în componența setului de livrare al produsului software. Pentru expedierea anchetei de înregistrare prin poștă utilizați plicul din cutie cu adresa indicată și timbru poștal aplicat.

Deservirea service conform liniei SIT include:

- Primirea actualizărilor configurației și platformei "1C:Enterprise 8", cît și a altei informații utile pe site-ul de asistență al utilizatorilor: users.v8.1c.ru;
- Posibilitatea de primire în fiecare trimestru a versiunii internaționale SIT, care conține materiale metodice privind setarea și exploatarea sistemei, consultații diverse.

La finisarea perioadei de deservire gratuită pentru continuarea primirii serviciilor enumărate, cît și a serviciilor partenerilor privind asistența acestui produs, este necesar de a perfecta subscripția cu plată la SIT.
"1C:Enterprise 8. Contabilitatea pentru Moldova" este destinată pentru automatizarea evidenței contabile, inclusiv pregătirea dărilor de seamă obligatorii, pentru întreprinderile care efectuează diverse genuri de activitate comercială: comerț en-gros și cu amănuntul, prestarea serviciilor, producerea, etc.

Toate drepturile de distribuție ale configurației aparțin firmei "1C".

Яндекс.Метрика

Подписаться на новости 1С Account-Timbal

 2

Forum

 • No posts to display.

calcmd

bann1

1 2

microsoft-1

Acum pe site?

Avem 108 vizitatori și nici un membru online