Versiunea PROF
0 22 846 888

Главная  //  1C:Intreprindere 8  //  1С:Contabilitate 8  //  Versiunea PROF
1С:Enterprise 8. Contabilitatea PROF

"1С:Enterprise 8. Contabilitatea pentru Moldova" este destinată pentru automatizarea evidenței contabile, inclusiv pentru pregătirea dărilor de seamă obligatorii (reglementate), ale întreprinderilor care realizează diverse genuri de activitate comercială: comerț en-gros și cu amănuntul, prestarea serviciilor, producerea, etc.

Softul permite ținerea evidenței activității economice pentru mai multe întreprinderi într-o singură bază informațională sau în cîteva baze informaționale 
• Evidența "de la document" și operațiuni tipice 
• Operațiuni valutare 
• Evidența stocurilor 
• Evidența operațiunilor comerciale 
• Evidența operațiunilor cu mijloacele bănești 
• Evidența mijloacelor fixe și a activelor nemateriale 
• Predarea dărilor de seamă în format electronic.


Compania "1C" comunică utilizatorilor și partenerilor săi despre apariția redacției 3.0 a configurației "Contabilitatea pentru Moldova" în baza platformei "1C:Enterprise" versiunea 8.3, la comanda companiei "1С". Toate drepturile de distribuție ale configurației aparțin firmei "1C". 

NOU ÎN REDACȚIA 3.0 A CONFIGURAȚIEI "CONTABILITATE 8 PENTRU MOLDOVA"

Smplificarea începerii lucrului

La începutul lucrului în baza de informații nouă se va deschide automat Asistentul de lansare. El va propune să completați și să verificați setările principale ale programului: setările de evidență, clasificatoarele, soldurile inițiale.

Funcționalitatea și simplitatea gestionării rapoartelor contabile standard

În rapoartele contabile standard sunt analizate datele evidenței contabile.

Rapoartele conțin posibilități noi de grupare, filtrare și sortare a informațiilor. Spre exemplu, puteți afișa în rapoarte nu doar denumirea nomenclatorului, ci și alte atribute (cum ar fi codul, cota TVA și altele).

Datele rapoartelor se afișază de asemenea sub formă de diagrame. Totodată există posibilitatea de setare a perfectarii rapoartelor – puteți aplica diverse culori și fonturi, puteți evidenția sumele cu valori negative, etc.

Transparența închiderii perioadei

Operațiile de finalizare a lunii conțin unele calcule complexe privind amortizarea, costul de preț ș.a. Aceste operații sunt reflectate în evidență într-o anumită ordine care nu poate fi modificată. Pentru unele operații reglementare sunt generate mai multe formule contabile.

Asistentul de închidere a lunii:

va determina operațiile reglementare necesare de închidere a lunii conform datelor politicii de evidență privind genurile de activitate aplicate, precum și conform datelor de evidență contabilă;

va verifica consecutivitatea executării operațiilor reglementare;

va depista erorile de evidență care împiedică executarea închiderii lunii;

va contribui la generarea informațiilor-calcule privind operațiile executate și raportului privind cursul închiderii lunii.

Înainte de executarea sarcinilor reglementare de închidere a lunii este verificată succesiunea cronologică de validare a documentelor, ceea ce permite depistarea erorilor de evidență ce țin de modificarea documentelor cu data din urmă.

Simplificarea evidenței decontărilor reciproce

La reflectarea operațiilor de intrare și comercializare a valorilor materiale de mărfuri în document puteți indica modul de compensare a avansului: automat, conform documentului, nu compensa.

În documentele de achitare de asemenea este prevăzută posibilitatea de a indica explicit modul de repartizare a plății: automat, conform documentului sau nu repartiza.

Simplificarea operațiilor bancare

Formele documentelor de decontare sunt simplificate– ordinul de plată conține doar atributele necesare pentru imprimare. Ordinele de plată de achitare a impozitelor pot fi generate automat pentru toate impozitele.

Operațiile cu conturile de decontare– intrarea și casarea numerarului– se înregistrează în registrul "Extrase bancare". Forma registrului este analogică formei extrasului primit din bancă.

Simplificarea evidenței salariului

La înregistrarea documentelor de calcul al salariului și calculare a impozitelor (taxelor) din fondul de remunerare imediat sunt generate înregistrările contabile.

Puteți obține informațiile despre impozitele și taxele calculate din fondul de remunerare (cotizații de asigurare, impozitul pe venit) în secțiunea fiecărui angajat al organizației cu ajutorul raportului "Analiza impozitelor și taxelor calculate".

Evidența mijloacelor bănești

În "1С:Contabilitate 8 pentru Moldova, red. 3.0" se înregistrează intrarea și eliberarea documentelor bănești. Puteți analiza mișcarea mijloacelor bănești cu ajutorul raportului specializat.

Raport comod privind mijloacele fixe

Puteți analiza prezența și mișcarea mijloacelor fixe în organizație, precum și sumele amortizării calculate conform evidenței contabile și fiscale cu ajutorul raportului "Borderoul de evidență și amortizare a MF" (MF-10). Informațiile în raport se grupează și se sortează conform diferitor indicatori: pe subdiviziuni, gestionari, grupurile de amortizare, etc.

Atribute suplimentare ale documentelor și clasificatoarelor

Pentru toate documentele și unele clasificatoare puteți salva și păstra datele suplimentare. Spre exemplu, pentru nomenclator pot fi atribuite astfel de proprietăți, cum sunt, culoarea, mărimea, articolul, etc. Valorile atributelor suplimentare pot fi afișate în rapoartele contabile standard.

Selectarea organizației principale

În aceeași bază de informații puteți ține evidența pentru mai multe organizații. La modificarea organizației principale în toate registrele și listele de documente deschisevor fi afișate documentele pentru organizația selectată.

Simplificarea operațiilor manuale

Introducerea formulei contabile manuale și înregistrării în registru se face prin același document. Tot acest document va permite să introduceți operația standard sau să stornați documentul introdus anterior.

Sporirea comodității lucrului

Comutarea între compartimentele de evidență se face cu ajutorul filelor cu numele compartimentelor și pictogramele vizuale, ceea ce simplificănavigarea. Fiecare compartiment are panou vizual de navigare, cu ajutorul căruia se deschid registrele documentelor și clasificatoarele dorite. Utilizatorul poate seta de sine stătător componența obiectelor în panoul de navigare în funcție de necesitățile sale.

Lucrul cu programul începe cu compartimentul "Desktop", pe care pentru comoditate puteți afișa registrele și clasificatoarele folosite în lucrul de zi cu zi.

Practic la fiecare document sau clasificator poate fi ușor modificataspectul formei în conformitate cu specificul de activitate al organizației. De pildă, puteți modifica ordinea de amplasare a panourilor sau ascunde filele neutilizate. Modificările făcute pot fi transmise altor utilizatori.

La verificarea corectitudinii completării documentului programul selectează atributul în care a fost admisă eroarea și comunică în ce constă aceasta.

Lista documentelor create sau editate recent poate fi vizualizată la tastarea butonului "Istoria".

Pentru orice obiect al bazei de informații - document, clasificator, registru, etc. – utilizatorul poate obține referința internă sub formă de rând, conform căreia alt utilizator care are acces la această bază de informații va găsi rapid și exact obiectul dorit.

Documentele, rapoartele și alte obiecte utilizate mai des în lucru pot fi plasate în compartimentul "Favorite" din program, ceea ce de asemenea va reduce timpul de căutare a lor.

Utilizatorul poate seta un regim convenabil de creare a documentelor noi– ele se vor deschide în ferestre aparte sau pe file aparte în fereastra generală.

Dezvoltarea funcționalității evidenței salariului și statelor de personal

În redacția 3.0 este realizată evidența extinsă a statelor de personal (angajarea, demisia, mișcarea statelor de personal). Ordinele respective de asemenea sunt imprimate din fișa angajatului.

În program este realizată evidența unui număr arbitrar de calcule a acumulărilor planificate și unice.

În redacția nouă este automatizată și evidența reținerilor.

Evidența salariului este ținută în secțiunea locurilor de lucru, adică puteți genera borderourile de calcul conform subdiviziunilor. Achitarea salariului unui angajat de asemenea poate fi executată separat pe diferite subdiviziuni.

Este susținută afișarea documentelor de tipar în formatul aplicațiilor Office binecunoscute (Microsoft Word, OpenOffice Writer).

Dezvoltarea drepturilor de acces

Este adăugată posibilitatea accesului la baza de informații doar cu drepturile de vizualizarea datelor.

Sporirea comodității lucrului la executarea operațiilor de lungă durată

Este realizată executarea operațiilor de lungă durată în regim de fundal. Asemenea operații sunt, de pildă, închiderea lunii, generarea rapoartelor ș.a.La lansare în reghim de fundal utilizatorul poate continua lucrul cu programul fără a aștepta finalizarea executării operației.

DESCRIEREA MODULULUI O GASITI AICI

Prezentarea produsului se efectuează în oficiul Franchisee şi Client (or. Chişinău) cu înregistrarea în prealabil

Tel.:(022)870-888,(022)846-888

Fax(022) 568-337

E-mail: hotline@1cmd.md

Orele de lucru: Lu-Vi,09 00 - 18 00.

Яндекс.Метрика

Подписаться на новости 1С Account-Timbal

 2

Forum

  • No posts to display.

calcmd

bann1

1 2

microsoft-1

Acum pe site?

Avem 178 vizitatori și nici un membru online