Contracte pentru Moldova
0 22 846 888

Главная  //  1C:Intreprindere 8  //  1C:Contracte pentru Moldova
1С: Contracte pentru Moldova

Compania "1С" comunică utilizatorilor și partenerilor despre lansarea soluției aplicate noi "1С:Contracte pentru Moldova".

Configurația "1С:Contracte 8 pentru Moldova" este elaborată special pentru piața din Republica Moldova pe baza configurației ruse "Contracte", versiunea PROF. Ea este destinată pentru automatizarea întreprinderilor mici și mijlocii care lucrează mult cu contractele: organizațiile comerciale, de construcție, de transport, companiile IT, juridice și de consulting, precum și pentru alte organizații care prestează servicii netipice. De asemenea, această configurație poate fi utilizată eficient în departamentele mici de vânzări sau achiziții ale companiilor mari.

"1С:Contracte 8 Pentru Moldova"  este un instrument comod pentru angajații departamentelor de vânzări sau achiziții, managerii pe clienți, conducători.

Localizarea configurației este realizată de compania "1С-Account-Timbal" (or. Chișinău) la comanda companiei "1С". Toate drepturile de distribuire a configurației aparțin companiei "1С".

În configurația "1С:Contracte 8 pentru Moldova" este luat în considerare specificul lucrului administrativ în Republica Moldova, și anume:

 • Valuta evidenței reglementareleul RM (MDL);
 • Șabloanele contractelor;
 • Selectarea cotei TVA.

Descrierea funcționalității programului

În aplicația "1С:Contracte pentru Moldova" este ținută evidența documentelor contractuale. Programul:

 • Generează automat fișierele contractelor, devizelor de cheltuieli, anexelor, completându-le cu atributele necesare din fișe;
 • Numerotează automat documentele;
 • Calculează automat suma TVA, reieșind din suma introdusă pe contract și cota TVA selectată;
 • Direcționează documentele la coordonare colegilor, urmărește și stochează rezultatele coordonării;
 • Urmărește termenii de acțiune a documentelor, etapele de plată, alte puncte de control ale documentelor contractuale și notifică responsabilii despre apropierea termenului și expirarea lui;
 • Urmărește transmiterea documentelor către contractanți și termenii de returnare;
 • Caută documentele conform atributelor sau conform textului din fișier;
 • Știe să primească și să trimită documente prin e-mail;
 • Generează rapoarte privind documentele și termenii pentruangajați și conducători;
 • Este prevăzută încărcarea clasificatoarelor Contractanți și Nomenclator din configurația"1С:Contabilitate pentru Moldova 8" red. 1.1.

DESCRIEREA POSIBILITĂȚILOR CONFIGURAȚIEI "CONTRACTE PENTRU MOLDOVA"

În program este ținută evidența pe:

 •  Documente,
 • Contractanți,
 •  Mărfuri și servicii

Posibilitățile programului:

       Simplificarea pregătirii contractului:

 • perfectarea contractelor și documentelor de însoțire conform șabloanelor pregătite din timp;
 • legătura reciprocă dintre documentul inițial și cele de însoțire;
 • completarea automată a atributelor documentului cu utilizarea șablonului;
 • perfectarea etapelor pe care trebuie să le parcurgă documentul.

 1.  Acumularea documentelor într-o bază unică:
 • datele pe contracte sunt stocate într-o bază unică;
 • unifică documentele create la întreprindere cu ajutorul șabloanelor;
 • exclude pierderea documentelor, bazei de clienți;
 • economisește timpul pentru căutarea documentelor de însoțire;
 • selectează automat documentele, pe careexistă probleme (este expirată data semnării, returnării, altele); 

 1.  Simplificarea lucrului cu documentele formate la întreprindere:
 • atribuirea automată a numărului și denumirii documentului nou;
 • fixarea persoanelor responsabile și/sau executanților pentru formarea documentului;
 • încărcarea clasificatoarelor Contractanți și Nomenclator din"1С:Contabilitate pentru Moldova 8" red. 1.1;
 • încărcarea listelor de contractanți din tabele externe;
 • trimiterea contractului la coordonare prin poșta electronică;
 • încărcarea contractului din poșta electronică;
 • dezbaterea chestiunilor privind documentul tot aici în program cu salvarea istoriei corespondenței, cu legătura la document;
 • salvarea copiilor scanate ale documentelor de intrare.

Prezentarea produsului se efectuează în oficiul Franchisee şi Client (or. Chişinău) cu înregistrarea în prealabil

Tel.:(022)870-888,(022)846-888

Fax(022) 568-337

E-mail: hotline@1cmd.md

Orele de lucru: Lu-Vi,09 00 - 18 00.

Яндекс.Метрика

Подписаться на новости 1С Account-Timbal

 2