1C:Gestiunea companiei pentru Moldova
0 22 846 888

Главная  //  1C:Intreprindere 8  //  1C:Gestiunea companiei pentru Moldova
1С:Gestiunea companiei pentru Moldova

Soluția aplicată "1С:Gestiunea companiei pentru Moldova" oferă utilizatorilor posibilitatea de a spori eficiența lucrului companiei, punând la dispoziția proprietarilor și conducătorilor un spectru larg de instrumente pentru administrare, iar angajaților – posbilități noi pentru o muncă mai productivă. Soluția nu este supraîncărcată de funcționalități și se adaptează ușor la particularitățile organizării gestiunii și evidenței în cadrul companiei – toate acestea asigură posibilitatea "startului rapid" și comoditatea lucrului de zi cu zi.

Programul este potrivit pentru companiile comerciale, de producție și de prestare a serviciilor ale business-ului mic și mijlociu, care au până la 100-150 de angajați și trebuie să automatizeze până la 20 de locuri de lucru. În el este realizat tot ce este necesar pentru evidența operativă nefiscală, control, analiză și planificare. În funcție de necesitățile proprietarului afacerii și interesele companiei, lucrul cu programul poate fi început de la utilizarea funcționalității reduse (de pildă, perfectarea documentelor și menținerea bazei de clienți), iar pe măsura creșterii afacerii și creării direcțiilor noi (deschiderea punctului comercilal, lansarea producției, etc.) – pot fi activate posibilitățile vaste ale programului. 

La moment, în configurație se utilizează interfața în limba rusă, în formele de tipar ale documentelor și rapoartelor este prevăzută posibilitatea de selectare a limbii române. Pentru comoditatea utilizatorilor care preferă interfața în limba română traducerea interfeței este planificată pentru următoarele versiuni ale configurației. 

Atragem atenția Dumneavoastră, că produsul "1С:Gestiunea companiei pentru Moldova" nu este destinat pentru ținerea evidenței contabile și fiscale. Pentru ținerea evidenței reglementare și predarea rapoartelor puteți utiliza "1С:Contabilitate 8 pentru Moldova", în care pot fi transmise toate informațiile necesare din programul "1С:Gestiunea companiei pentru Moldova".

Descrierea opțiunilor funcționale

Soluția aplicată "1С:Gestiunea companiei pentru Moldova" oferă utilizatorilor posibilitatea de a automatiza următoarele sectoare de activitate:

 • Executarea lucrărilor, prestarea serviciilor,
 • Fabricarea producției,
 • Marketing și vânzări,
 • Aprovizionare și achiziții,
 • Stocuri și depozit,
 • Mijloace bănești,
 • Active extracirculante,
 • Finanțe,
 • Statele de personal și decontări cu personalul.

Marketing și vânzări

"1С:Gestiunea companiei pentru Moldova" poate fi ținută evidența sortimentului de mărfuri, a prețurilor și reducerilor la întreprindere, planificarea vânzărilor, precum și lucrul cu cumpărătorii și clienții.

În program sunt automatizate operațiile cu sortimentul de mărfuri:

 •   înregistrarea și stocarea nomenclatorului de mărfuri și servicii ale întreprinderii;
 •   înregistrarea, stocarea diverselor tipuri de prețuri ale nomenclatorului, imprimarea listei de prețuri;
 •   înregistrarea tipurilor de reduceri și adaosuri la preț;
 •   stabilirea și modificarea prețului, calcularea prețului conform tipului de prețuri de bază, prețurilor nomenclatorului sau prețurilor partenerului, rotunjirea.

În program sunt susținute:

 •   stocarea metodei de calcul a prețului (tipul de preț de bază și procentul adaosului la preț), suportul prețurilor dinamice și de decontare;
 •   stocarea formatului pentru tipul de preț al nomenclatorului utilizat la afișarea prețului în lista de prețuri;
 •   stocarea informațiilor despre utilizatorul care a modificat prețul nomenclatorului.

În "1С:Gestiunea companiei pentru Moldova" sunt susținute următoarele scheme de vânzare:

 •   vânzare de la depozit și la comandă,
 •   eliberarea mărfurilor în credit sau contra plății în avans,
 •   comercializarea mărfurilor primite la comision,
 •   transmiterea mărfurilor spre comercializare comisionarului.

Vânzările de produse, lucrări și servicii se perfectează prin facturile comerciale sau actele lucrărilor îndeplinite, precum și prin comenzile-bon de lucru. În temeiul documentelor de vânzare se perfectează cont-facturile.

Vânzări cu amănuntul

"1С:Gestiunea companiei pentru Moldova" poate fi utilizată în punctele de comerț cu amănuntul automatizate și cele neautomatizate.

Puteți ține evidența prin metoda valorică sau cantitativ-valorică.

Este prevăzută generarea rapoartelor:

 •   privind mișcările și soldurile de mărfuri în prețuri cu amănuntul,
 •   privind vânzările în prețuri cu amănuntul.

Este susținută generarea și imprimarea etichetelor și indicatorilor de preț.

Aprovizionare și achiziții

"1С:Gestiunea companiei pentru Moldova" asigură susținerea procesului de gestionare a stocurilor întreprinderii.

Departamentul achiziții în mod operativ primește informațiile pentru determinarea și asigurarea necesităților interne și externe de mărfuri și servicii: despre existența necesităților neasigurate în stocuri de mărfuri și materiale, în lucrări și servicii, despre achizițiile efective, despre comenzile deschise către furnizori și comenzile de producție.

Asigurarea necesităților se face prin rezervarea mărfurilor în soldul liber în locruile de stocare, precum și prin plasare în comenzile către furnizori și comenzile de producție.

Stocuri și depozit

Pentru ținerea evidenței stocurilor întreprinderii cu mai multe depozite sunt prevăzute următoarele funcționalități:

 •   evidența separată a stocurilor – mărfurilor, materialelor, produselor proprii, precum și a mărfurilor primite și transmise la comision și materialelor primite și transmise la prelucrare;
 •   evidența caracteristicilor arbitrare ale nomenclatorului (culoarea, mărimea, etc.), precum și a loturilor de stocuri;
 •   evidența în secțiunea celulelor locurilor de stocare (zone, rafturi, etc.);
 •   mișcarea stocurilor (între locurile de stocare, eliberarea în exploatare și returnarea din exploatare, casarea la necesități interne);
 •   rezervarea stocurilor (evidența stocurilor și cheltuielilor în secțiunea comenzilor cumpărătorilor);
 •   evidența stocurilor în secțiunea DVM;
 •   utilizarea schemei în bază de ordine de evidență a stocurilor (ordine de intrare la depozit, ordine de ieșire de la depozit);
 •   imprimarea etichetelor și indicatorilor de preț.

Sunt realizate funcțiile de inventariere a stocurilor și reflectare a rezultatelor inventarierii – trecerea în cont și casarea stocurilor.

Lucrări, servicii, producția

"1С:Gestiunea companiei pentru Moldova" susține administrarea proceselor de fabricare a producției, executare a lucrărilor, prestare a serviciilor.

Dirijarea datelor despre compoziția și tehnologia lucrărilor executate și producției fabricate se face cu ajutorul specificațiilor.

Planul-grafic de fabricare a producției se formează prin comenzile de producție; planul-grafic de executare a lucrărilor, prestare a serviciilor – prin comenzile de producție și comenzile-bon de lucru.

Mijloace bănești

"1С:Gestiunea companiei pentru Moldova" permite de a ține evidența mijloacelor bănești, precum și de a forma calendarul de plată operativ.

Gestionarea mijloacelor bănești include:

 •   evidența mișcării mijloacelor bănești în casierie și pe conturile bancare,
 •   perfectarea documentelor primare privind banca și casieria,
 •   decontările cu titularii de avans,
 •   perfectarea calendarului de plată,
 •   integrarea cu sistemul "Client-bancă".

Salariul și personalul

"1С:Gestiunea companiei pentru Moldova" oferă posibilitatea de a ține evidența statelor de personal, inclusiv a angajaților care activează prin cumul, evidența timpului de lucru (tabelul de pontaj) și calculul administrativ al salariului angajaților întreprinderii. Calculul salariului reglementar și calculul impozitelor și cotizațiilor prevăzute de legislație se recomandă să fie executat cu ajutorul programului "1С:Contabilitate 8 pentru Moldova".

Evidența personalului conține următoarele funcționalități:

 •  încadrarea,
 •   mișcarea cadrelor,

Posibilitățile de calcul al salariului:

 •   calculul salariului se face în secțiunea tipurilor de acumulări și rețineri;
 •   generarea borderourilor de plată pentru achitarea salariului și avansului către angajați;
 •   evidența timpului de lucru – se utilizează tabelul de pontaj, care permite de a ține evidența timpului pe zile sau pe perioadă.

Bunuri

"1С:Gestiunea companiei pentru Moldova" asigură ținerea evidenței bunurilor (activelor extracirculante) – mijloacelor fixe și activelor nemateriale ale organizației:

 •   primirea la evidență, modificarea parametrilor,
 •   calculul amortizării,
 •   vânzarea și casarea.

Finanțe

În programul "1С:Gestiunea companiei pentru Moldova" este realizată posibilitatea ținerii evidenței gestionare, obținerii bilanțului administrativ, generării și analizei rezultatului financiar. Cu acest scop în sistem este prevăzut planul de conturi gestionar și mecanismul de formare a formulelor gestionare ale documentelor.

În baza datelor evidenței gestionare utilizatorul are posibilitatea să genereze rapoartele financiare de bază:

 •   bilanțul gestionar,
 •   raportul privind veniturile și cheltuielile,
 •   raportul privind mișcarea mijloacelor bănești.

Pentru verificarea activității întreprinderii de către conducător este destinat "Monitorul conducătorului", care afișază indicatorii principali:

 •   soldurile mijloacelor bănești pe conturi și în casieriile întreprinderii;
 •   creanțele – totală, expirată;
 •   datorile – totală, expirată;
 •   profitul și pierderile;

Rapoarte analitice

Rapoartele analitice oferă posibilitatea de a obține informații pe toate secțiunile de evidență. Utilizatorul poate specifica (seta) de sine stătător nivelul de detaliere, parametrii grupării și criteriile de sortare a datelor în rapoarte în conformitate cu specificul sarcinilor soluționate, precum și poate salva setările proprii ale rapoartelor.

Setarea parametrilor de evidență

În procesul setării se execută:

 •   înregistrarea informațiilor privind organizațiile întreprinderii,
 •   înregistrarea structurii întreprinderii – subdiviziunilor, depozitelor,
 •   setarea parametrior de evidență,
 •   setarea funcțiilor de serviciu,
 •   introducerea datelor inițiale în compartimentele de evidență.

COMPONENȚA PRODUSELOR SOFTWARE ȘI MODUL DE LICENȚIERE

Pentru comoditatea utilizatorilor și partenerilor produsele "1С:Întreprindere 8. Gestiunea companiei pentru Moldova" sunt concepute în formă electronică, ceea ce permite de a primi și a instala produsele într-un timp cât mai scurt, fără a aștepta livrarea exemplarelor în boxe. 

Produsele "1С:Întreprindere 8. Gestiunea companiei pentru Moldova" și "1С:Întreprindere 8. Gestiunea companiei pentru Moldova. Set pentru 5 utilizatori" conțin distributivele softului în formă de arhivă zip, posedă pincod aparte pentru înregistrare pe portalul 1С:SIT (https://portal.1c.ru/) și un set de pincoduri pentru activarea programului. 

Din setul livrării "1С:Întreprindere 8. Gestiunea companiei pentru Moldova. Versiunea de bază" fac parte: distributivul softului în formă de arhivă zip, numărul de înregistrare propriu și pincod pentru activarea produsului software și înregistrarea produsului pe portalul 1С:SIT.

Produsul "1С:Întreprindere 8. Gestiunea companiei pentru Moldova" poate fi utilizat la un loc de lucru. În cazul prezenței licențelor respective pentru "1С:Întreprindere" – în regim de tip fișier pentru mai mulți utilizatori, în cazul prezenței serverului "1С:Întreprindere 8" și licențelor de client – în regim de tip client-server.

Produsul "1С:Întreprindere 8. Gestiunea companiei pentru Moldova. Set pentru 5 utilizatori" poate fi utilizat pentru cinci locuri de lucru, iar în cazul necesității majorării numărului de locrui de lucru va trebui să procurați numărul respectiv de licențe pentru "1С:Întreprindere", precum și oricare din serverele "1С:Întreprindere 8".

Produsul "1С:Întreprindere 8. Gestiunea companiei pentru Moldova. Versiunea de bază. Livrare electronică" poate fi utilizat numai în regimul unui singur utilizator, extinderea numărului de locrui de lucru nu este prevăzută.

Redacția 1.0 a configurației "Gestiunea companiei pentru Moldova" poate fi utilizată împreună cu produsul "1С:Întreprindere 8.3. Server MINI pentru 5 conexiuni". Acest produs oferă posibilitatea de a automatiza până la 5 locruri de lucru în varianta de lucru de tip client-server a softului "1С:Întreprindere 8" (totodată este necesară cantitatea proporțională de licențe de client pentru platforma "1С:Întreprindere"). În acest mod produsul dat devine o soluție accesibilă pentru automatizarea întreprinderilor mijlocii și le oferă posibilitatea de:

 • majorare a volumurilor și sporire a eficienței de procesare a datelor,
 • sporire a siguranței și rezistenței sistemelor,
 • extindere a spectrului de soluții de arhitectură și tehnologii aplicate.

 

Prezentarea produsului se efectuează în oficiul Franchisee cu înregistrarea în prealabil

Tel.:(022)870-888,(022)846-888

Fax(022) 568-337

E-mail: hotline@1cmd.md

Orele de lucru: Lu-Vi,09 00 - 18 00.

Яндекс.Метрика

Подписаться на новости 1С Account-Timbal

 2