1С:Comerț cu Amănuntul 8
0 22 846 888

Главная  //  1C:Intreprindere 8  //  1С:Comerț cu Amănuntul 8
1C:Comerț cu Amănuntul

20 de benificii ale 1С: Comerț cu amănuntul

 • Utilizarea cardurilor de reducere
 • Evidența stocurilor din toate magazinele/filialele
 • Verificare si inventarierea stocurilor
 • Nu este complicat cu functionalități în plus, deci este sigur
 • Permite de a automatiza toate business-procesele magazinului: de la comanda mărfurilor pînă la comercializare prin casa de marcat
 • Analiza vânzărilor (cererea pe piață a mărfurilor)
 • Viteza mare de lucru a sistemului
 • Codul deschis oferă posibilitatea de introducere a modificările dorite la comandă
 • Aplicarea sistemului transparent de motivare a vînzătorilor
 • Interfața accesibilă contribuie insușirii rapide a programului de către personalul magazinelor
 • Aplicarea reducerilor
 • Analiza procurărilor (istoria evoluției prețurilor de aprivizionare
 • Stabilirea prețutilor
 • Control asupra vînzărilor
 • Preț accesibil pentru produs si suport
 • Planificarea aprivizionării cu mărfuri
 • Evidenta stocurilor
 • Integrare ușoară cu alte produse 1C, așa ca 1C: Contabilitate și 1C: managementul comerțului
 • Interfața în două limbi (Ru/Ro)
 • Este susținut lucrul cu diferite tipuri de echipamente comerciale

 

1c roznica 225x271

 

 Funcționalitatea programului "1С:Comerțul cu amănuntul 8 pentru Moldova":


- asigură înregistrarea operațiunilor cu mărfurile în secțiunea grupurilor de mărfuri, magazinelor, depozitelor, subdiviziunilor întreprinderii și permite de a primi informația analitică despre mișcarea mărfurilor cu detalierea în măsura dorită de utilizator.

Programul "1С:Comerțul cu amănuntul 8 pentru Moldova" include platforma "1С:Întreprindere 8.3" și soluția aplicată – configurația "Comerțul cu amănuntul pentru Moldova”, redacția 2.0.

 

 

Sisteme de impozitare

În programul "1С:Comerțul cu amănuntul 8 pentru Moldova" este menținut sistemul general de impozitare.

 

Evidența mișcării mărfurilor

"1С:Comerțul cu amănuntul 8 pentru Moldova" se ține evidența următoarelor operațiuni cu mărfurile:
• Comanda către furnizor;
• Comanda de mișcare;
• Intrările de la furnizor;
• Comercializarea cu amănuntul și în loturi mici;
• Mișcarea mărfurilor între magazine;
• Mișcarea între depozitele unui magazin;
• Inventarierea;
• Trecerea în cont;
• Trecerea la cheltuieli/pierderi;
• Transmiterea între subdiviziuni.
Documentele de intrare și comercializare pot fi întocmite cu utilizarea schemei de comandă în conformitate cu setările magazinului. Mișcările între magazine întotdeauna se fac conform schemei de comandă pentru a asigura soldurile de mărfuri corecte pentru fiecare magazin în parte. Mișcările între depozitele unui magazin se întocmesc cu ajutorul unui document separat numit "Ordin de mișcare".
Distribuirea automatizată a mărfurilor intrate în magazin este realizată cu ajutorul setării efectuate în prealabil. 

 

Analiza vînzărilor și comanda către furnizor 

Analiza vînzărilor se face în secțiunile analitice indicate de utilizator. Evidența depozitară a soldurilor de mărfuri se ține atât în secțiunea pozițiilor de mărfuri, cât și în secțiunea caracteristicilor mărfii. În baza analizei vînzărilor și soldurilor curente de mărfuri la magazin utilizatorul poate crea comanda către furnizor, poate planifica data intrării mărfurilor și achitarea livrării.

 

Controlul livrărilor conform comenzii către furnizor

Intrarea mărfurilor în programul "1С:Comerțul cu amănuntul 8 pentru Moldova" se întocmește manual în baza facturii furnizorului sau în baza comenzii către furnizor. În al doilea caz utilizatorul va avea la dispoziție raportul cu privire la punctualitatea furnizorului, în care pentru fiecare furnizor se afișează informația cu privire la divergențele în cadrul livrării mărfurilor sau încălcarea termenului de intrare a mărfurilor.

 

Fixarea prețurilor cu amănuntul

În programul "1С:Comerțul cu amănuntul 8 pentru Moldova" sunt susținute mai multe modalități de gestionare a prețurilor cu amănuntul în rețeaua comercială. Oficiul central al rețelei poate stabili prețurile cu amănuntul pentru toată rețeaua în general, pentru grupuri de magazine sau pentru fiecare magazin în parte. Prețurile cu amănuntul pentru grupuri de nomenclator aparte de asemenea pot fi fixate de managerul magazinului.
La introducerea informației despre intrarea mărfurilor utilizatorul poate verifica modificarea prețului de achiziționare a mărfii și lua decizia privind fixarea unui nou preț cu amănuntul. Sistemul conține un serviciu comod de calculare a prețului, ținînd cont de modificarea prețurilor de achiziție.
Este realizată aplicarea amânată a prețului cu amănuntul, cînd prețurile noi fixate în oficiu pentru nomenclator în întregime sau parțial pot fi aplicate în orice moment de timp condiționat tehnologic.
În programul "1С:Comerțul cu amănuntul 8 pentru Moldova" indicatorii de preț și etichetele pot fi formate și tipărite atât din documentul de formare a prețului, cît și din interfața specială.

 

Vînzarea cu amănuntul

Configurația "Comerțul cu amănuntul pentru Moldova", redacția 2.0, oferă utilizatorului interfața perfecționată a locului de lucru al casierului (LLC) pentru întocmirea vînzărilor cu amănuntul. Interfața LLC este adaptată pentru utilizarea pe monitoare de dimensiuni medii și pentru lucrul cu tastatura programată. Interfața LLC permite configurarea operațiunilor strict necesare casierului și limitarea posibilităților acestuia. Configurația permite casierului să înregistreze vînzările de mărfuri pentru diferite subdiviziuni și să tipărească bonurile pe registratorul fiscal respectiv al subdiviziunii.
Este susținută evidența diferitor tipuri de plată: în numerar, cu card de plată, cu credit bancar și cu gift certificate. Sunt extinse posibilitățile de evidență a mijloacelor bănești: sistemul permite de a ține evidența mijloacelor bănești introduse în casieria ACC pentru schimb și de extragere parțială a mijloacelor bănești din casieria ACC. De asemenea este susținută încasarea mijloacelor bănești în bancă din casieria operațională a magazinului.

 

Dirijarea reducerilor

"1С:Comerțul cu amănuntul 8 pentru Moldova" oferă posibilități extinse de dirijare a reducerilor din prețul cu amănuntul fixat, în dependență de situație și condiție:
• Numărul de mărfuri în cec;
• Suma cecului;
• Ora cumpărăturii;
• Tipului cardului discount al cumpărătorului;
• Datelor personale ale cumpărătorului;
• Procentul din sumă conform răndului de marfă;
• Cadou la procurarea setului de mărfuri ("cumpără-primește").
În redacția 2.0 a configurației "Comerțul cu amănuntul pentru Moldova" condițiile de oferire a reducerii sunt extrase într-un clasificator separat. Acest fapt permite oferirea reducerii la îndeplinirea concomitentă a cîtorva condiții diferite. Sunt aplicate schemele de acumulare, cît cu înlocuirea, atît și fără înlocuirea cardului discount la atingerea pragului de acumulare, evidența gift certificatelor. Reducerile se calculează automat sau la comanda utilizatorului.
Înregistrarea mișcării mărfurilor în secțiunea analiticii operațiunii economice:
"1С:Comerțul cu amănuntul 8 pentru Moldova" permite analizarea oricăror operațiuni depozitare. Înregistrarea returnărilor de la cumpărător și returnarea cărte furnizor, trecerea mărfurilor la cheltuieli/pierderi pot fi făcute cu indicarea cauzei acțiunii efectuate. Raportul pe operațiunile economice oferă utilizatorului informația detaliată despre cuantumul și cauzele pierderilor în urma operațiunilor economice.

 

Managementul personalului magazinului

În programul "1С:Comerțul cu amănuntul 8 pentru Moldova" este realizată planificarea și înregistrarea timpului de lucru efectiv al angajaților magazinului, precum și întocmirea vînzărilor cu indicarea vînzătorului care a deservit cumpărătorul. Acest fapt permite verificarea angajaților și aplicarea unui sistem transparent de motivare a vînzătorilor.

 

Analiza activității întreprinderii

În programul "1С:Comerțul cu amănuntul 8 pentru Moldova" se formează circa 30 de tipuri de rapoarte analitice cu diferit grad de grupare și descifrare detaliată pe toate tipurile de operațiuni. Sunt prezentate valorile absolute ale indicilor pe perioadă, valorile medii, dinamica indicatorilor în timp și indicii relativi ai eficienței operațiunilor comerciale. O deosebită atenție a fost acordată analizei vînzărilor în secțiunea grupurilor de mărfuri și în secțiunea grupurilor cumpărătorilor, evaluării eficienței reducerilor aplicate, lichidărilor stocurilor.

 

Lucrul cu echipamentul comercial

"1С:Comerțul cu amănuntul 8 pentru Moldova" permite de a lucra cu registratoarele fiscale, oferind toate rapoartele necesare pe schimbul de casă, în conformitate cu cerințele legislației, dar și cu imprimantele nefiscale ale documentelor. Utilizatorului i se oferă posibilitatea de a seta șabloanele pentru imprimarea cecurilor și ordinelor de casă pe imprimantele conectate.
Există posibilitatea primirii plății pe cardurile bancare de plată cu ajutorul terminalelor acquiring.
Este realizat lucrul și cu alte tipuri de echipamente utilizate în comerțul cu amănuntul: monitoarele cumpărătorilor, card-readere, precum și cu dispozitivele ce susțin tehnologiile codurilor de bare: scanerele codurilor de bare, terminalele de colectare a datelor, imprimantele codurilor de bare și cîntarele cu posibilitatea de tipărire a etichetelor.

 

Schimbul de date între bazele informaționale distribuite (BID)

În redacția 2.0 a configurației "Comerțul cu amănuntul pentru Moldova" este realizat schimbul de date între bazele informaționale la două nivele: pe magazine și pe locurile de lucru.
BID pe magazine permite stabilirea unui schimb de date sigur între magazine.
BID pe locurile de lucru oferă utilizatorului un schimb optimizat ca volum între serverul magazinului și linia de casierii.
Gestionarea de la distanță permite crearea și modificarea centralizată a listei utilizatorilor, la necesitate restricționînd transmiterea datelor către magazine.

 

Schimbul de date cu configurația "Contabilitate pentru Moldova", redacția 1.6

În configurația "Comerțul cu amănuntul pentru Moldova", redacția 2.0 este susținut schimbul de date în ambele direcții cu configurația "Contabilitate pentru Moldova", redacția 1.6. La utilizarea în comun a configurațiilor evidența operativă a mișcărilor și soldurilor de mărfuri și mijloace bănești se face în configurația "Comerțul cu amănuntul pentru Moldova". Configurația "Contabilitate pentru Moldova" asigură evidența reglementară a operațiunilor.
Schimbul de date între configurațiile "Comerțul cu amănuntul pentru Moldova" și "Contabilitate pentru Moldova" are loc la nivelul de documente și date informative. Din configurația "Comerțul cu amănuntul pentru Moldova" se transferă datele cu privire la operațiunile cu mărfurile și mijloacele bănești în numerar la magazine. Din Configurația "Contabilitate pentru Moldova" opțional se transferă datele despre furnizorii de mărfuri și servicii și rechizitele lor bancare.

 

Lucrul în regimul de thin-client și web-client

Configurația "Comerțul cu amănuntul pentru Moldova", redacția 2.0 este elaborată pe platforma "1С:Întreprindere 8.3" și poate fi utilizată în regim de thin-client sau de web-client la toate locurile de lucru, cu excepția LLC, pentru care lucrul în regim de thin-client sau de web-client în practică nu se aplică.

Prezentarea produsului se efectuează în oficiul Franchisee şi Client (or. Chişinău) cu înregistrarea în prealabil

Tel.:(022)870-888,(022)846-888

Fax(022) 568-337

E-mail: hotline@1cmd.md

Orele de lucru: Lu-Vi,09 00 - 18 00.

 

Яндекс.Метрика

Подписаться на новости 1С Account-Timbal

 2

Forum

 • No posts to display.

calcmd

bann1

1 2

microsoft-1

Acum pe site?

Avem 182 vizitatori și nici un membru online