1C:Managementul Comerțului 8
0 22 846 888

Главная  //  1C:Intreprindere 8  //  1C:Managementul Comerțului 8
1C:Managementul comerțului 8 pentru Moldova

up-torg

"1C:Enterprise 8. Managementul comerțului pentru Moldova"- constituie un instrument modern pentru majorarea eficienţei afacerii de comerţ.

"1C:Enterprise 8. Managementul  comerțului pentru Moldova" soluționează în mod complex sarcinile evidenţei de gestiune şi operativă, analizei şi planificării, automatizează operaţiunile comerciale, financiare şi depozitare; asigură un nivel modern de administrare a întreprinderii.

SOFTUL "1C:MANAGEMENTUL COMERŢULUI 8" AUTOMATIZEAZĂ:

  • Gestiunea vînzărilor (inclusiv comerțul en-gros, cu amănuntul şi în consignație);
  • Gestiunea livrărilor;
  • Gestiunea stocurilor;
  • Gestiunea comenzilor;
  • Managementul relaţiilor cu clienţii (CRM);
  • Gestiunea rulajului mărfurilor întreprinderii;
  • Planificarea vînzărilor și procurărilor;
  • Analiza preţurilor şi dirijarea politicii de preţuri;
  • Monitorizarea şi analiza indicatorilor activității comerciale;
  • Schimbul de date cu "1C:Contabilitatea 8."

CUI ESTE DESTINAT SOFTUL "1C:MANAGEMENTUL COMERŢULUI 8"?

 • Conducătorilor întreprinderilor;
 • Conducătorilor şi specialiştilor subdiviziunilor comerciale;
 • Salariaților serviciilor de evidenţă;
 • IT-specialiştilor întreprinderii;
 • Specialiştilor companiilor de consulting şi integratorilor de sistem.

"1C:Enterprise 8. Managementul Comerțului pentru Moldova" sporește eficacitatea activității întreprinderii din contul automatizării operaţiunilor de rutină, din contul ținerii evidenţei în timp real, din contul pregătirii rapide şi comode a informaţiei pentru luarea deciziilor la diferite niveluri. Sistemul se lansează rapid și chiar din start se obțin primele rezultate. În caz de modificare a scării de producție, strategiilor de gestiune sau organizarea lucrărilor la întreprindere, reorganizarea sistemei nu va necesita cheltuieli mari. Acest obiectiv se atinge datorită configurării business – aplicației în baza platformei tehnologice moderne de mare capacitate.

Un merit important al sistemului "1C:Enterprise 8" reprezintă popularitatea sa: mai mult de 5000 de companii specializate şi o mulţime de specialişti certificaţi sunt pregătiţi să ajute întreprinderea Dvs. în instalarea, exploatarea şi perfecţionarea ulterioară a sistemului de automatizare.

Spre deosebire de predecesoarea sa, soluția aplicată "1C:Comerţul şi depozitul 7.7", noua soluție aplicată oferă nu doar automatizarea evidenței contabile, ci şi un ajutor substanțial pentru managerii de toate nivelele, începînd cu directorul. Mulţi conducători apreciază mijloacele noi de analiza interactivă a situaţiei, obţinerea descifrărilor detaliate ale indicatorilor interesaţi. Totuși, cea mai importantă posibilitate rămîne a fi cea de primire şi analiză a informaţiei de gestiune. Nu este necesar să studiați meniul de pe ecran sau să cunoaşteți detaliat funcţiile softului pentru a utiliza "1C:Enterprise 8" ca sursă activă de obținere a datelor. Opţiunea "Raportul conducătorului" asigură formarea şi prezentarea situaţiei curente – în mod automat, regulat, conform ordinii stabilite de Dvs. Valorile indicatorilor principali, problemele care necesită implicarea operativă a Dvs, compararea rezultatelor activității managerilor – acest raport Dvs. îlputeţi vizualiza în intranet, primi pe poşta electronică fiind în deplasare sau tipări. Astfel, aflîndu-vă în orice colţ al globului pămîntesc, Dvs. veți controla afacerea, veți lua decizii şi veți planifica acţiunile ulterioare, bazîndu-vă pe starea actuală reală a lucrurilor.

Configuraţia "Managementul comerţului" asigură selectarea automată a datelor necesare pentru evidenţa contabilă şi transmiterea acestor date în "1C:Contabilitate 8". Totodată, este prevăzută transmiterea datelor în configuraţiile sistemului "1C:Enterprise 7.7".

Configuraţia prevede transmiterea datelor din configuraţia "Comerţul şi depozitul", redacţia 9.2 pentru "1C:Enterprise 7.7".

Configuraţia permite automatizarea sarcinilor de control şi analiza operaţiunilor comerciale în complex cu sarcinile adiacente ale evidenței de gestiune:

 • Planificarea volumului de vînzări şi planificarea volumului de procurări;
 • Managementul relaţiilor cu clienţii (CRM);
 • Gestiunea achizițiilor și stocurilor;
 • Gestiunea decontărilor reciproce cu contractanţii şi altele.

În același timp se asigură o gestiunea eficientă a afacerii comerciale a întreprinderii moderne. Configuraţia permite ținerea evidenței pentru următoarele tipuri de comerţ: en-gros, cu amănuntul, în consignație (inclusiv subconsignația), comerţul în baza comenzilor.

Efectuarea comenzilor în termeni preciși şi transparența desfăşurării fiecărei comenzi devine un aspect important al activității întreprinderii. Funcţionalul gestiunii comenzilor, realizat în configuraţie, permite de a plasa în mod optim comenzile cumpărătorilor şi de a le reflecta în planurile subdiviziunilor întreprinderii în conformitate cu strategia aplicată de către companie la realizarea comenzilor şi schemelor de lucru (eliberarea mărfurilor de la depozit, la comandă). La înregistrarea comenzii mărfurile necesare vor fi rezervate în mod automat la depozitele întreprinderii, iar în caz de lipsă a cantităţii necesare poate fi perfectată comanda către furnizor.

Eficienţa afacerii depinde de politica de preţuri adoptată, pentru dirijarea căreia este destinat un subsistem separat. Mecanismul formării preţurilor permite întreprinderii de a determina şi de a realiza o politică de preţuri în conformitate cu datele analitice existente privind cererea şi oferta de pe piaţă.

Configuraţia posedă următoarele posibilităţi funcţionale:

·Proiectarea diferitor scheme de formare ale preţurilor şi reducerilor;

·Formarea preţurilor de vînzare, ţinînd cont de costul planificat al producţiei şi normele de profit;

·Inspectarea personalului privind respectarea politicii de preţ stabilită;

·Păstrarea informaţiei privind preţurile concurenţilor şi furnizorilor;

·Compararea preţurilor de vînzare ale întreprinderii cu preţurile furnizorilor şi concurenţilor.

Este automatizată evidenţa operaţiunilor de procurare și vînzare a mărfurilor şi serviciilor: comerţul en-gros, în consignație şi cu amănuntul. Toate operaţiunile de comerț en-gros şi în consignație se perfectează conform contractelor cu cumpărătorii şi furnizorii. La vînzarea mărfurilor se eliberează conturi spre plată, se perfectează facturi fiscale şi facturi pro-forma. Pentru mărfurile de import se înregistrează datele privind ţara de origine şi numărul declaraţiei vamale. Este automatizată reflectarea returului de marfă de la cumpărător și către furnizor.

Tehnologia de lucru a comerțului cu amănuntul poate fi aplicată atît pentru punctele de comercializare automatizate, cît și pentru cele neautomatizate. Se ține evidenţa ambalajului returnabil, ca un tip de marfă special.

PRIORITĂȚILE APLICAȚIEI "1C:MANAGEMENTUL COMERŢULUI 8" ÎN COMPARAȚIE CU "1C:COMERȚUL ŞI DEPOZITUL 7.7

 • Beneficiarul trecînd la "Managementul comerţului" va primi nu numai o soluţie mai puternică pentru evidenţa operaţiunilor comerciale, dar şi mijloacele necesare pentru ridicarea eficienţei gestionării întreprinderii.
 • Sunt realizate următoarele posibilităţi, care sporesc eficienţa utilizării resurselor întreprinderii comerciale:

- Planificarea vînzărilor, procurărilor, plăților;
- Optimizarea stocurilor întreprinderii, ţinînd cont de mărfurile "în așteptare" de la furnizor;
- Controlul respectării planului, accesibilității resurselor financiare, disciplinii livrărilor și plăților;
- Analiza eficienţei activității managerilor;
- Formarea în mod automat a "raportului conducătorului";
- Schema flexibililă de formare a preţurilor, inclusiv posibilitatea de acordare a diferitor reduceri cu scopul de păstrare a clientelei;
- Un sistem puternic al rapoartelor, care permite obţinerea datelor necesare cu ajutorul grupărilor și filtrelor de selectare ajustate de utilizator.

 • În soluția aplicată "Managementul comerţului" sunt realizate metodele moderne de management al relaţiilor cu clienţii, care asigură o deservire rapidă și calitativă din partea personalului în combinaţie cu atitudinea individuală față de fiecare client:

- Calendarul utilizatorului;
- Locul de muncă al managerului;
- Înregistrarea evenimentelor cu clientul şi păstrarea istoricului;
- Sistemul de notificare;
- Desfăşurarea diferitor acţiuni de marketing pentru atragerea clienţilor;
- Desfăşurarea sondajului clienţilor.

 • Interfaţa modernă ergonomică a soluției aplicate face disponibilă posibilităţile-service ale platformei "1C:Enterprise 8".

Prezentarea produsului se efectuează în oficiul Franchisee şi Client (or. Chişinău) cu înregistrarea în prealabil

Tel.:(022)870-888,(022)846-888

Fax(022) 568-337

E-mail: hotline@1cmd.md

Orele de lucru: Lu-Vi,09 00 - 18 00.

Яндекс.Метрика

Подписаться на новости 1С Account-Timbal

 2

Forum

 • No posts to display.

calcmd

bann1

1 2

microsoft-1

Acum pe site?

Avem 133 vizitatori și nici un membru online