Soluții

(Account Timbal) Contabilitate 8

 (Configurația Account Timbal) Contabilitate 8 - este destinată pentru automatizarea evidenței financiare și fiscale pentru orice gen de activitate și dimensiuni ale întreprinderii. Softul a reușit să îmbine cu succes toate performanțele versiunilor precedente și noile soluții, bazate pe experiența practică a contabililor a miilor de organizații.

Comanda o prezentare

Arhiva este creată la ora și locul specificat

Arhivarea automata a bazei de date

Arhiva este creată la ora și locul specificat

Agricultura, ONG, Transport, Servicii comunale, Alimentația Publică, Lombard , Producție

8 Soluții integrate pentru industrie

Agricultura, ONG, Transport, Servicii comunale, Alimentația Publică, Lombard , Producție

Se încarcă cursul de schimb pentru perioada selectată

încarcă valute din BNM

Se încarcă cursul de schimb pentru perioada selectată

Completarea automată a Clasificatorului Contragent

Încărcarea Contragenților după cod fiscal

Completarea automată a Clasificatorului Contragent

Descărcarea facturilor fiscale în format XML și încărcarea pe site-ul sfs.md

E-factura

Descărcarea facturilor fiscale în format XML și încărcarea pe site-ul sfs.md

Configurare flexibilă a tipurilor de calcule

Salariu avansat și bloc de resurse umane

Configurare flexibilă a tipurilor de calcule

Vizualizarea indicatorilor cheie într-o singură fereastră

Monitorul Conducătorului

Vizualizarea indicatorilor cheie într-o singură fereastră

Încărcarea client-banc direct din fereastra 1C pentru clienții MAIB

Easy banking

Încărcarea client-banc direct din fereastra 1C pentru clienții MAIB

Secțiune:

Principal
Opțiuni de Serviciu
Producere
Salariul si personalul
Evidența VMM și a OMVSD
Evidența decontărilor cu contragenții
Evidența anvelopelor și acumulatoarelor
Monitorul Conducătorului
Evidența vânzărilor cu amănuntul
Banca si casa
Imobilizari corporale si imobilizari necorporale

Principal:

8 Ramuri integrate (Creșterea animalelor, Creșterea plantelor, Transport auto de pasageri și marfar, Apă-Canal, Alimentație Publică, Lombard, de Producere, ONG

Operațiuni de serviciu:

 • Posibilitatea setării parametrilor de lucru cu softul în momentul lansării inițiale ale programei.
 • Încărcarea cursului valutar de pe site-ul BNM
 • Conectarea dispozitivelor periferice (aparat de casă, scanere, printere)
 • Încărcarea clasificatoarelor (bănci, profesii)
 • Încărcarea Contragenților după codul fiscal (completarea automată al clasificatorului Contragenți, denumire, cod TVA, adresa juridică, NPP conducătorului întreprinderii)

Producere

Modulul are posibilitatea formării specificațiilor, fișe limite de producere, calculația și repartizarea consumurilor indirecte pe producția finită. Este elaborat Raportul de Producere, care permite automat generarea documentelor de mai sus-menționate conform listei producției finite.

Programul permite utilizarea diverselor metode de repartizare a consumurilor indirecte:
 • conform salariului
 • conform cheltuielilor materialelor directe
 • conform prețului de vânzare
 • conform cantității
 • conform suprafețelor obiectelor procesate.

Salariul și Personalul

Reprezinta modulul extins de evidenta al personalului si salariului.
Este prevazuta setarea flexibila a acumularilor si retinerilor salariale in regim de utilizator.

Documente privind personalul permite de a genera următoarele documente:

1.      Ordine
2.      Grafic de lucru al personalului
3.      Setarea metodei de reflectare a salariului
4.      Ordin de angajare
5.      Transfer de personal
6.      Cerere privind acordarea scutirilor pe I/V
7.      Demisionare
8.      Tabel de pontaj

Modulul de evidență a saalriului permite de a genera următoarele documente:

1.      Acumularea scutirilor pe I/V
2.      Calculul concediului medical
3.      Calculul îndemnizației pentru concediu
4.      Calculul salariului extins
5.      Acumulări unice
6.      Rețineri unice
7.      Modificarea reținerilor unice
8.      Îndreptarea spre plată
9.      Lista de plată
 
Funcționalul programei permite posibilitatea generarii rapoartelor statistice și fiscale(IRM-19, IPC-21, IALS-21, Fisa prsonala., Anexa 5 cu privire la retinerea I/V, Munca 1)

Evidența VMM și a OMVSD 

Este prevăzută metoda costului mediu ponderat cu introducerea următoarelor operațiuni economice: intrări, ieșiri, mișcări, retururi de la furnizor/ cumpărător, casare, dare în exploatare, inventariere, act de achiziție a mărfurilor/ serviciilor, conturi de plata, import.

Este posibilitatea de a introduce documentele de intrare/ieșire, documente de import, avize de însoțire cu posibilitatea generării automatizate a facturii fiscale de ieșire pe fiecare contragent în parte.


Evidența decontărilor cu contragenții 

    Fiecare organizație pe parcursul activității se întâlnește cu operațiuni de achitări altor organizații , încasării ale MB pentru serviciile sau mărfuri proprii vândute, plăți. Evidența decontărilor include în sine introducerea în 1C a documentelor primare, reflectarea decontărilor pe conturi contabile și formarea actelor de verificare.

    Documentele care influențează asupra decontărilor, sunt documentele de intrarea mărfurilor, realizarea și returul de mărfuri și materiale, încasarea și plățile de pe conturile de decontare ș.a Intrările se fac pentru mărfuri, materiale, OMVSD, echipamente, MF, active imobilizate ș.a VMM.

    Cele mai răspândite operațiuni -acestea sunt procurarea mărfurilor de la furnizor, realizarea mărfurilor, bineânțeles cumpărătorulu.

    În mod obligatoriu, toate organizațiile se verifică reciproc asupra corectitudinii evidenței contabile. Pentru aceasta se folosește raportul Act de verificare.

    În așa mod, în 1C Contabilitatea se poate de întocmit orice operațiuni tipice pentru decontări reciproce.


Evidența anvelopelor și acumulatoarelor

Posibilitatea de instalare și scoaterea anvelopelor, calculul uzurii în dependență de parcursul efectuat și termenul de exploatare a automobilului, casarea lor.

Monitorul conducătorului

Reflectă datele operative în detrimentul fiecărui cont de decontare și case, informația despre creditori/ debitori. Monitorul conducătorului reflectă date precum:
 • Indicatori generali:vânzări, venituri și cheltuieli, rulaje ale companiei;
 • Solduri, intrări și ieșiri ale MB;
 • Decontări cu cumpărătorii și furnizorii: dinamica datoriilor, pe termen, datorii expirate; 
Toată informația este prezentată sub formă de grafice și tabele.

Evidența vânzărilor cu amănuntul 

Sunt prevăzute metoda sumară, precum și cea cantitativă.
Transmiterea în vânzarea cu amănuntul, calculul procentului mediu, calculul adaosului comercial și TVA.

Banca și Casa:

Banc-Client Universal. Direct din aplicația 1C este posibil de descărcat dispozițiile de plată și de încărcat extrasele bancare. 

Evidența MF și activelor imobilizate

Evidența contabilă MF se duce conform SNC Evidenta Activelor Mobilizate, totodată este posibila ducerea evidenței simplificate. În același timp, este posibil de a duce evidența fiscala a MF în conformitate cu prevederile CF al RM. 

Automatizarea operațiunilor pentru evidența MF: intrare, dare în exploatare, mișcare, capitalizare, realizare, casare. Este posibil înregistrarea cheltuielilor suplimentare legate de procurarea și montarea MF, precum și includerea acestora în valoarea inițială a MF.

În momentul luării la evidență a MF în BI se introduc datele necesare pentru evidența MF, ca pentru mai apoi de a li se calcula amortizarea în scopuri financiare, precum și cele fiscale. 

Sumele amortizării se pot repartiza între mai multe conturi de cheltuieli sau obiecte evidenței analiticii. Calculul amortizării MF se face lunar, într-un singur document, în mod automatizat prin intermediului documentului “Uzura AM” .

Pentru analiza disponibilității și mișcării MF în organizație, suma de calcul a amortizării în scopuri financiare și fiscale este prevăzut raportul Raport privind IC. Informația din raport poate fi grupată și selectată pe subdiviziuni, persoane responsabile ș.a parametri.

În programă persistă mecanismul obligator (documente, clasificatoare și registre) , pentru a introduce datele despre MFși pentru a verifica corectitudinea calculării impozitelor .


Evidența Activelor imobilizate se duce în conformitate cu SNC “Evidența AI”. Este posibilă automatizarea operațiunilor de intrare, ieșire, modificare stării AI, calculul amortizării AN . 


Programează o consultație

cu specialistul al companiei

Programează o consultație

Vă rugăm să acceptați termenii și condițiile

Vă mulțumim pentru interes, un specialist al companiei vă va contacta în scurt timp

consult-img