Soluții

(Account Timbal) Contabilitate 8

 (Configurația Account Timbal) Contabilitate 8 - este destinată pentru automatizarea evidenței financiare și fiscale pentru orice gen de activitate și dimensiuni ale întreprinderii. Softul a reușit să îmbine cu succes toate performanțele versiunilor precedente și noile soluții, bazate pe experiența practică a contabililor a miilor de organizații.

Comanda o prezentare

Arhiva este creată la ora și locul specificat

Arhivarea automata a bazei de date

Arhiva este creată la ora și locul specificat

Agricultura, ONG, Transport, Servicii comunale, Alimentația Publică, Lombard , Producție

8 Soluții integrate pentru industrie

Agricultura, ONG, Transport, Servicii comunale, Alimentația Publică, Lombard , Producție

Acces la baza 1C din web browser

Interfață WEB

Acces la baza 1C din web browser

Se încarcă cursul de schimb pentru perioada selectată

încarcă valute din BNM

Se încarcă cursul de schimb pentru perioada selectată

Utilizatorul poate modifica poziționarea interfeței 1C

Forme Flexibile

Utilizatorul poate modifica poziționarea interfeței 1C

Completarea automată a Clasificatorului Contragent

Încărcarea Contragenților după cod fiscal

Completarea automată a Clasificatorului Contragent

Descărcarea facturilor fiscale în format XML și încărcarea pe site-ul sfs.md

E-factura

Descărcarea facturilor fiscale în format XML și încărcarea pe site-ul sfs.md

Configurare flexibilă a tipurilor de calcule

Salariu avansat și bloc de resurse umane

Configurare flexibilă a tipurilor de calcule

analiza etapelor de vanzări, palnia de vanzări, ABC\XYZ raport clienți și nomenclator

Modulul CRM

analiza etapelor de vanzări, palnia de vanzări, ABC\XYZ raport clienți și nomenclator

Încărcarea client-banc direct din fereastra 1C pentru clienții MAIB

Easy banking

Încărcarea client-banc direct din fereastra 1C pentru clienții MAIB

Echipa noastră este mereu alături de dvs. pentru a răspunde oricăror întrebari apărute.Pentru o familiarizare prealabilă cu aplicația vă rugăm să treceți în compartimentul DEMO, accesând butonul de mai jos. .
Demo

Secțiune:

Principal
Salariul si personalul
Achiziții
Mijloace Bănești
VMM Curente
Vanzări
Documente Depozitare
Documente Speciale
Clasificatoare
Producere
CRM
Rapoarte
Imobilizari corporale si imobilizari necorporale

Secțiunea Principal conține:

1.informația despre companie, pentru care se duce evidența în program, indicand rechizitele si complectarea constantelor;
2. Planul de conturi;
3. Setarile utilizatorului;
4. Informațiile despre modificarile(actualizarile) în program

Salariul și Personalul

Reprezinta modulul extins de evidenta al personalului si salariului.

Este prevazuta setarea flexibila a acumularilor si retinerilor salariale in regim de utilizator.

Documente privind personalul permite de a genera următoarele documente:

 1. Ordine
 2. Grafic de lucru al personalului
 3. Setarea metodei de reflectare a salariului
 4. Ordin de angajare
 5. Transfer de personal
 6. Cerere privind acordarea scutirilor pe I/V
 7. Demisionare
 8. Tabel de pontaj

Modulul de evidență a saalriului permite de a genera următoarele documente:

 1. Acumularea scutirilor pe I/V
 2. Calculul concediului medical
 3. Calculul îndemnizației pentru concediu
 4. Calculul salariului extins
 5. Acumulări unice
 6. Rețineri unice
 7. Modificarea reținerilor unice
 8. Îndreptarea spre plată
 9. Lista de plată

Funcționalul programei permite posibilitatea generarii rapoartelor statistice și fiscale(IRM-19, IPC-21, IALS-21, Fisa prsonala., Anexa 5 cu privire la retinerea I/V, Munca 1)

Achiziții

Secțiunea “Achiziții”, sunt evedențiate cataloage, documente si rapoarte pentru a genera sau vizualiza operațiunea legată de intrarea activelor imobiliare sau serviciilor acordate cat de la

rezidenți(persoanele fizice și juridice) și nerezedenți (import).

În secțiunea dată, utilizatorul poate forma act de decontare cu partener, cu obținerea formei de tipar a acestuia.

Utilizatorul poate crea documentul Delegație, cu disponibilitatea diapazonului electronic, ulterior obținind și forma de tipar a acestuia.

Rapoarte din secțiunea procurări sunt:

 1. Registrul procurări – pentru formarea registrului procurări (în cazul în care este bifat (cu FFE) și Registrul procurărilor (în cazul în care este bifat (fara FFE));
 2. Decontări: raportul reflactă decontări reciproce cu furnizorii si clienții(desfasurat sau detaliat) pe toti contragenții( în funcție de setările raportului).

Mijloacele Bănești:

Secțiunea Mijloacelor bănești, păstrează informația despre cataloage , documente și rapoarte legate de mișcări de numerar a organizației.

Sectiunea contine urmatoarele:

1. Banci: lista tuturor bancilor licențiate pe teritoriul RM;

2. Valute: clasificatorul valutelor tuturor țarilor;

3. Mijloacele bănești: catalogul Mijloacelor bănești, care este identic denumirii articolelor din Anexa “ Situația fluxurilor mijloacelor bănești”

4. Setări extras: setările pentru descărcarea automatizata a extraselor bancare;

5. Conturile de decontare a întreprinderii: lista generală cu toate conturile de decontare pe care le deține compania;

6. Depozite:lista tuturor depozitelor pe care le deține compania

7. Conturile salariale ale angajatilor: lista tuturor angajaților care aparțin companiei si care dețin un proiect salarial cu indicarea numarului de card ;

În această secțiune sunt incluse urmatoarele documente:

1. Extrasele bancare: pentru a reflecta miscarea fluxurilor de numerar;

2. Ordin de plată;

3. Ordin de plată în valută;

4. Dispoziție de plată;

5. Decont de avans;

6. Raport casierului;

7. Dispoziție de încasare;

VMM Curente

În secțiunea VMM curente, sunt reflectate clasificatoare de baza,doumente si rapoarte pentru indroducerea informației privind : cheltuieli anticipate, anvelope si acumulatoare.

În subsecțiunea “Cheltuieli Anticipate” există posiblitatea de a duce evidența cheltuielilor anticipate curente (intrarea ,casarea si anularea lor).

În subsecțiunea “Anvelope si Acumulatoare”, sunt reflectate documentele care permit ducerea evidentei acestui bloc( intrarea, casare, act de montare si de demontare a anvelopelor).

În secțiunea “VMM Curente” sunt reflectate rapoarte privind inventarierea facturilor de strictă evedență, registru , soldurile si rulajele confor FRS.

Vanzări

Sectiunea “Vanzări”, conține principalele cataloage, documente și rapoarte care sunt legate de realizarea imobilizarilor corporale pe termen lung si scurt, prestate persoanelor terte cu calculul ulterior a comisioanelor etc.

În secțiunea dată putem efectua urmatoarele operațiuni:

 1. Vanzarea imobilizarilor corporale și prestarea serviciilor;
 2. Actul de decontare cu partenerii în valute diferite;
 3. Calculul TVA la avansurile primite pe parcursul lunii;
 4. Închiderea conturilor (solduri negative);
 5. Stabilirea prețurilor articolelor și setarea automata în documentele de vanzare;
 6. Comerț cu amănuntul: cantitativ și sumar;

Rapoartele secțiunii vanzări:

 1. Decontari cu partenerii
 2. Registrul vanzărilor;
 3. Lista prețurilor a companiei cu indicarea tipului de preț;
 4. Cifra de afaceri în comerțul cantitativ si sumar;
 5. Raport privind soldurile în comerț cantitativ si sumar;
 6. Raport privind persoanele responsabile în comerțul cantitativ si sumar;
 7. Cifra de afaceri a marfurilor în comerțul cantitativ și sumar;
 8. Raport privind soldurile in comerțul cantitativ și sumar;
 9. Raport privind persoanele responsabile în comerțul sumar;

Documente Depozitare

Secțiunea “Documente depozitare”, este prevăzută pentru procesarea documentelor privind depozit: casarea și transferul inventarului, asamblarea și desasamblarea nomenclatorului , înregstrarea ordinelor privind executarea inventarierei, listele de inventariere și casarea combustiblului și lubrifianților pentru autoturisme.

În secțiunea dată este reflectată o procesare care permite generarea formelor de tipar (pustii) a foilor de parcurs (camioane/autoturisme), avand prezent diapazonul elecronic.

Prin folosirea  procesării date, se indica seria si nr diapazonului eletronic care este nevoie de imprimat și de transmis șoferilor.

Documente Speciale

 În Secțiunea “Documente speciale”, sunt reflecate urmatorele operațiuni:

1. Introducerea soldurilor(pe cont), la inceputul procesului de lucru cu baza de date;

2. Închidrea avansurilor și reflectarea TVA din avans obținute pe parcursul lunii;

3. Închiderea conturilor(soldurile negative si decontari reciproce);

4. Ajustarea registrelor;

5. Închiderea clase a VIII-a;

6. Transferul soldurilor ( în caz de micsorarea bazei de date);

7. Reevaluarea valutei;

8. Operațiuni manuale;

9. Închiderea claselor a VI-a si a VII-a, ulterior cu inchiderea la profit/pierdere a anului curent prin contul de tranzit 351.


Clasificatoare

În secțiunea “Clasificatoare”, sunt reflectate clasificatoare de baza care sunt utilizate în programă.

Pentru comoditatea utilizatorului, clasificatoarele sunt impărțite în subsecțiuni:

1. Salariu si cadre;

2. Achiziții și vanzări;

3. Imobilizari corporale si necorporale;

4. Anvelope si acumulatoare;

5. Depozit;

6. Casa si banca;

7. Întreprindere; 8. Venituri și Cheltuieli;

Producere

Sectiunea “Producere”, este destinată inregestrării operațiunilor legate de producția finită și semifabricate, din care:

1. Crearea Specificației, cu indicarea normelor de consum de materiale pentru produse finite și semifabricate;

2. Fișa limită: destinat pentru casarea materialelor pentru produsele finite/semifabricate, ținand cont de specificație sau fără.

3. Transmiterea producției finite la depozit : deplasarea produselor finite/semifabricate din atelierul de producție în depozitul de păstrare.

4. Calculație: repartizarea costurilor indirecte în costul produselor fabricate/smifabricate.

5. Ajustare 216: deducerea costului planificat la cel real (casarea sinecostului).

6. Închiderea 852: închiderea contului 852 “Producție în curs de execuție, gestionar” pe contul 215 “Produse în curs de execuţie” se face doar in cazul productiei nefinisate.

7. TVA suplimentar: taxa suplimentară de TVA la produsele, vandute mai jos de sincost(după necesitate).

8. Deschiderea 852: reprezintă transferul sumelor de lucrări în curs de execuție (din utima lună ), la inceputul lunii din contul 215 “Produse în curs de execuţie” la contul 852 “Producție în curs de execuție, gestionar” .

In blocul “Producere”,este afisat un raport care reflecta sinecostul productiei fabricate, venitul din vanzări si profitul.

CRM

Secțiunea CRM este o secțiune nouă pentru configurația Contabilitate ver. 1.3 CORP. Acum plicația de contabilitate întruchipează și elemente de gestiune.

Această secțiune va fi utilă managerilor de vânzări și conducatorului companiei. 


Sectiunea CRM permite:

1. De a fixa regiunile de afaceri si de a destribui cumpărătorii în funcție de aceasta categorie;

2. De a înregistra interacțiunile cu clienții;

3. De a inregistra tipurile de tranzacții cu clienții pe care compania le are;

4. De a intocmi contracte cu clienții si de a primi documente completate;

5. De a  inregistra persoanele de contact ale cumpărătorilor, indicand poziția acestora, rolul în companie, contacte si altă informație ;

6. De a înregistra sursele apelurilor clienților;

7. De a introduce informația despre clienți în prisma campaniilor publicitare ;

8. De a introduce etapele vănzarilor și analiza trasabilității procesului ;

9. De a introduce exemple a etapelor de tranzacții pentru a economisi timp la introducerea informațiilor în documente ;

10. De a atasa fișiere(copii scanate, imagini etc.) la cataloage si documente;


Sectiunea CRM are  posibilitatea de a fixa:

1. Comenzile clienților cu formarea ulterioară a vanzărilor;

2. Tranzacțiile cu clienții si urmărirea ulterioară a stării acestor tranzactii prin rapoarte;


O selectie larga de rapoarte, permite de a lua decizii de management in mod flexibil si rapid; 

1. Analiza ABC(cantitativă) pe nomenclatura de produse sau servicii si parteneri;

2. Analiza ABC(sumara) pe nomenclatura de produse sau servicii si parteneri;;

3. XYZ (cantitativa) pe nomenclatura de produse sau servicii si parteneri;;

4. XYZ (sumara) pe nomenclatura de produse sau servicii si parteneri;;

5. Palnie de vanzări;

6. Calendarul interacțiunilor;

7. Analiza plan-fact  a vanzărilor;

8. Lista de prețuri a companiei;

9. Eficiența tranzacțiilor;


Rapoarte

Secțiunea “Rapoarte”, conține rapoarte financiare și reglementate , cu posibilitatea de a descărca in formatul XML, ulterior pentru a fi incarcate www.servicii.fisc.md.

Rapartele standarte cu posibilitatea de a indica setările:

1. Borderou de rulaj al soldurilor;

2. Borderou de rulaj al soldurilor pe cont;

3. Analiza contului;

4. Fisa contului;

5. Analiza subcontului;

6. Rulajele contului;

7. Fisa subcontului;

8. Rulajele intre subconturile;

9. Raport privind formule contabile;

10. Cartea mare;

11. Borderou sah;

Rapoarte financiare:

1. Registrul vinzarilor;

2. Registrul procurarilor;

3. Registru de casa;

La rapoartele reglementate se refera:

1. Munca (M1)

2. Raportul financiar;

3. Raportul financiar(forma prescurtata);

4. Declaratia privind TVA (forma TVA12);

5. Darea de seama pe taxele local (TL13 );

6. Anexa Nr.5 privind impozit pe venit;

7. Anexa fisa personala;

8. Raportul statistic 5CI;

9. Raport privind imprumuturi (Anexa11);

10. IPC21;

11. IALS21;

12. SIMM20;

13. IRM19;

Procesarea “Actualizarea rapoartelor reglementate”- serveste pentru a actualiza lista rapoartelor reglementate în caz de au fost facute careva schimbări.

Evidența MF și activelor imobilizate

Evidența contabilă MF se duce conform SNC Evidenta Activelor Mobilizate, totodată este posibila ducerea evidenței simplificate. În același timp, este posibil de a duce evidența fiscala a MF în conformitate cu prevederile CF al RM. 

Automatizarea operațiunilor pentru evidența MF: intrare, dare în exploatare, mișcare, capitalizare, realizare, casare.


Este posibil înregistrarea cheltuielilor suplimentare legate de procurarea și montarea MF, precum și includerea acestora în valoarea inițială a MF.

În momentul luării la evidență a MF în BI se introduc datele necesare pentru evidența MF, ca pentru mai apoi de a li se calcula amortizarea în scopuri financiare, precum și cele fiscale. 

Sumele amortizării se pot repartiza între mai multe conturi de cheltuieli sau obiecte evidenței analiticii. Calculul amortizării MF se face lunar, într-un singur document, în mod automatizat prin intermediului documentului “Uzura AM” .

Pentru analiza disponibilității și mișcării MF în organizație, suma de calcul a amortizării în scopuri financiare și fiscale este prevăzut raportul Raport privind IC. Informația din raport poate fi grupată și selectată pe subdiviziuni, persoane responsabile ș.a parametri.

În programă persistă mecanismul obligator (documente, clasificatoare și registre) , pentru a introduce datele despre MFși pentru a verifica corectitudinea calculării impozitelor .

Evidența Activelor imobilizate se duce în conformitate cu SNC “Evidența AI”. Este posibilă automatizarea operațiunilor de intrare, ieșire, modificare stării AI, calculul amortizării AN . 


Programează o consultație

cu specialistul al companiei

Programează o consultație

Vă rugăm să acceptați termenii și condițiile

Vă mulțumim pentru interes, un specialist al companiei vă va contacta în scurt timp

consult-img