Soluții

(Account Timbal) Modulul Servicii Comunale pentru Сontabilitate

Produsul software  (Account Timbal) Servicii Comunale pentru Contabilitate oferă automatizarea evidenței serviciilor comunale, ținând cont de o serie de caracteristici ale activităților financiare și economice ale agenților economici în Republica Moldova.

Comanda o prezentare

Secțiune:

Blocul Servicii comunale (SC)
Clasificatoare
Documente
Rapoarte

Blocul Servicii comunale (SC)

În interfața produsului software (Account Timbal) Modulul Servicii Comunale pentru Contabilitate a fost adăugat un bloc separat pentru evidența de locuințe și servicii comunale, care conține clasificatoare, documente și rapoarte specifice evidenței locuințelor și serviciilor comunale.

Produsul oferă următoarea listă de clasificatoare, documente și rapoarte:

 • Clasificatorul Servicii comunale (SC);
 • Clasificatorul Adresele consumatorilor de servicii comunale (SC); lasificatorul Contoare (SC);
 • Clasificatorul Controlori (SC);
 • Clasificatorul Tipuri de contoare (SC);
 • Documentul Stabilirea tarifelor pentru serviciile comunale (SC); Documentul Contracte de prestare a serviciilor (SC);
 • Documentul Atribuirea curatorului pentru consumator (SC); Documentul Indicațiile curente ale contoarelor (SC); Documentul Calculul serviciilor comunale (SC);
 • Documentul Achitarea serviciilor comunale (SC);
 • Raportul Registrul serviciilor comunale (SC);
 • Raportul Sinteza serviciilor comunale (SC);
 • Raportul Fișa consumatorului (SC);
 • Raportul Factura serviciilor comunale (SC).

Clasificatoare

Clasificatorul Servicii comunale (SC)

Clasificatorul este conceput pentru a stoca toate serviciile comunale utilizate de organizație și este folosit atât pentru emiterea documentelor primare, cât și pentru ținerea evidenței analitice (meniul Domenii - Servicii comunale - Clasificatoare - Servicii comunale (SC)).

Clasificatorul Adresele consumatorilor de servicii comunale (SC)

Clasificatorul este conceput pentru a stoca adresele consumatorilor de servicii comunale (meniul Domenii - Servicii comunale - Clasificatoare - Adresele consumatorilor de servicii comunale (SC)). Utilizatorul poate configura independent ierarhia clasificatorului în mod manual.

Clasificatorul Contoare (SC)

Clasificatorul este conceput pentru a stoca informațiile despre proprietarii contoarelor și este folosit atât pentru emiterea documentelor primare, cât și pentru ținerea evidenței analitice (meniul Domenii - Servicii comunale - Clasificatoare - Contoare (SC)).

Clasificatorul Controlori (SC)

Acest clasificator conține informații despre controlorii companiei și este folosit atât pentru emiterea documentelor primare, cât și pentru generarea rapoartelor (meniul Domenii - Servicii comunale - Clasificatoare - Controlori (SC)).

Clasificatorul Tipuri de contoare (SC)

Clasificatorul conține informații despre tipurile de contoare folosite de consumatori (meniul Domenii - Servicii comunale - Clasificatoare - Tipuri de contoare (SC)).


Documente

Documentul Stabilirea tarifelor pentru serviciile comunale (SC)

Documentul este conceput pentru a fixa tarifele pentru serviciile comunale (meniul Domenii - Servicii comunale - Documente - Stabilirea tarifelor pentru serviciile comunale (SC)). Documentul Stabilirea tarifelor pentru serviciile comunale (SC) nu generează formule contabile la validare, iar informațiile despre tarife sunt utilizate la calculul serviciilor comunale. 

Documentul Contract de prestare a serviciilor (SC) Cu ajutorul acestui document se execută încheierea contractelor și introducerea modificărilor în contractele cu consumatorii de servicii comunale (meniul Domenii - Servicii comunale -  Documente - Contracte de prestare a serviciilor (SC)). Documentul nu generează formule contabile la validare și servește pentru a fixa lista de servicii oferite consumatorului și parametrii. Forma de tipar a documentului Contract de prestare a serviciilor (SC) arată în felul următor.

Documentul Atribuirea curatorului pentru consumator (SC) Documentul este conceput pentru a atribui persoana responsabilă (controlorul) pentru consumatorii de servicii comunale (meniul Domenii - Servicii comunale - Document Atribuirea curatorului pentru consumator (SC)). Documentul Atribuirea curatorului pentru consumator (SC) nu generează formule la validare, iar informațiile despre consumatorii alocați curatorului sunt folosite la completarea automată a documentului Calculul serviciilor comunale (SC).

Documentul Indicațiile curente ale contoarelor (SC)

Documentul este conceput pentru completarea indicațiilor de pe contoarele consumatorilor de servicii comunale la o dată anumită (meniul Domenii - Servicii comunale - Documente - Indicațiile curente ale contoarelor (SC)). Documentul poate fi completat manual sau automat, cu filtrare după adresă și/sau curator pentru confortul utilizatorului. Documentul Indicațiile curente ale contoarelor (SC) nu generează formule contabile la validare, iar datele introduse sunt folosite la completarea automată a documentului Calculul serviciilor comunale (SC). Documentul Indicațiile curente ale contoarelor (SC) are 2 forme de tipar: cu indicațiile curente ale contoarelor și fără indicarea acestora (pentru eliberare curatorului în vederea completării datelor la locul de instalare a contoarelor).

Documentul Calculul serviciilor comunale (SC)

Documentul este conceput pentru calculul serviciilor comunale pentru consumator (meniul Domenii - Servicii comunale - Documente - Calculul serviciilor comunale (SC)). La validarea documentului sunt generate formulele contabile:

Dt Contul de evidență (indicat în clasificatorul Servicii comunale), Ct Contul venitului (indicat în clasificatorul Servicii comunale), în suma pentru fiecare serviciu și consumator în parte. Documentul Calculul serviciilor comunale (SC) are 2 forme de tipar: Factura: Sinteza calculelor

 Documentul Achitarea serviciilor comunale (SC)

Documentul este conceput pentru achitarea serviciilor comunale consumate cu mijloace bănești în numerar (în casierie) și fără numerar (prin bancă) (meniul Domenii - Servicii comunale - Documente - Achitarea serviciilor comunale (SC)). La validare documentul Achitarea serviciilor comunale (SC) generează următoarele formule contabile:

Dt Contul (indicat în antetul documentului),

Ct Contul de evidență (indicat în clasificatorul Servicii comunale), în suma achitării de către consumator. În cazul achitării de către consumatori a serviciilor comunale în numerar, există posibilitatea de generare a documentului Dispoziție de încasare. Formele de tipar ale documentului Achitarea serviciilor comunale (SC)

Rapoarte

Raportul Registrul serviciilor comunale (SC)

Raportul Registrul serviciilor comunale (SC) oferă informații cu privire la sumele calculate pentru servicii comunale în secțiunea consumatorilor, cu indicarea adresei locului de prestare a serviciilor pentru perioada raportului. Este asigurata posibilitatea de filtrare conform atributelor: consumator, adresa de consum, serviciu.

Raportul Sinteza serviciilor comunale (SC)

Raportul Sinteza serviciilor comunale (SC) prezintă informațiile despre sumele calculate și achitate pentru serviciile comunale pentru perioada raportului în secțiunea lunilor anului. Este asigurată posibilitatea de filtrare conform atributelor: curator, consumator, adresa de consum.

Raportul Fișa consumatorului (SC)

Raportul Fișa consumatorului (SC) reflectă informații despre sumele calculate și achitate pentru fiecare serviciu separat, soldul la începutul și la sfârșitul perioadei în secțiunea consumatorilor. Este asigurata posibilitatea filtrării conform atributelor: consumator, adresa de consum, serviciu.

Raportul Facturi pentru servicii comunale (SC)

Raportul Facturi pentru servicii comunale (SC) vă permite să obțineți formularele facturilor pentru perioada de raportare. Este posibilă afișarea facturilor în funcție de filtrare conform consumatorului, adresei de consum și curatorului.