Soluții

(Account Timbal) Modulul Producere pentru Сontabilitate

Produsul software (Account Timbal) Producție pentru Contabilitate ) vă oferă automatizarea evidenței întreprinderilor de producție, ținând cont de particularitățile activităților financiare și economice ale agenților economici din Republica Moldova.
Comanda o prezentare

Secțiune:

Blocul Producție
Clasificatoare
Documente
Documentul Fișa limită de consum
Calculație
Rapoarte
Transferul produselor finite în depozit
Documentul Închiderea 852
Documentul Deschiderea 852

Blocul Producție

La interfața produsului software Producție pentru Contabilitate redacția 1.2 a fost adăugat un bloc separat Producție, care conține documente și rapoarte specifice evidenței la întreprinderile de producție.

Producție pentru Contabilitate redacția 1.2 este oferită următoarea listă de clasificatoare, documente și rapoarte de evidență a producției la întreprindere:

• Clasificatorul Nomenclator;

• Documentul Deschiderea contului 852 (Producție);

• Documentul Specificație (Producție);

• Documentul Fișa limită de consum (Producție);

• Documentul Transferul produselor finite în depozit (Producție);

• Documentul Calculație (Producție);

• Documentul Închiderea contului 852 (Producție);

• Raportul Raport privind producția.

Clasificatoare Nomenclator

În clasificatorul Nomenclator este important să completați corect informațiile despre produsul finit: asigurați-vă că indicați atributul Tipul de nomenclator – Produse.

 Documentul Specificație (Producție)

Documentul Specificație (Producție) este destinat formării normelor pentru produsele finite. În cazul producției normative se completează o normă pentru fiecare unitate de produse finite. Normele introduse stau la baza casării materialelor în procesul de producere cu ajutorul documentului Fișa limită de consum (Producție).

Documentul Specificație (Producție) nu generează formule contabile și poate servi drept bază pentru completarea automată a documentului Fișa limită de consum (Producție). Mai jos vedeți forma de tipar a documentului Specificație (Producție)

Documentul Fișa limită de consum

Documentul Fișa limită de consum (Producție) este destinat casării efective a stocurilor de mărfuri și formării costurilor directe materiale pentru produsele finite.

Documentul poate avea mai multe funcții:  casarea materialelor pentru produsele finite; casarea suplimentară a materialelor insuficiente pentru produsele finite (fără a majora cantitatea produselor finite);  casarea valorilor materiale de mărfuri și obținerea la ieșire a unuia și/sau mai multor produse finite. La activarea butonului puteți vedea formulele contabile generate de document: 1) Dt 811.1 Costuri materiale directe în suma VMM casate, Ct Contul VMM în expresie cantitativă și valorică; 2) Dt 852 Producția în curs de execuție gestionar în expresie cantitativă și valorică, Ct 811.1 Costuri materiale directe în suma tuturor VMM casate în document. Documentul Fișa limită de consum (Producție) are forma de tipar reglementată M-8.

Documentul Calculație

În conformitate cu SNC „Cheltuieli”, toate costurile indirecte de producție acumulate, costurile directe ale forței de muncă și defalcările aferente, înregistrate în conturile de producție, trebuie să fie repartizate pe produsele finite. Această operație se realizează cu ajutorul documentului Calculație (Producție).

Documentul se completează automat făcând clic pe butonul Completează pe baza datelor completate în fila Genuri de activitate (se indică procentul costurilor pe genul de activitate care va fi repartizat la prețul de cost al produselor finite). Programul oferă următoarele opțiuni pentru casarea costurilor indirecte de producție la prețul de cost:

• După costurile materiale directe;

• După prețul de ieșire;

• După salariu;

• După cantitatea de produse finite fabricate;

• După suprafața obiectelor (câmpurilor).

Secțiunea tabelară a filei Formule contabile reflectă sumele care au fost repartizate pe fiecare produs finit în parte pentru fiecare tip de costuri indirecte. La validarea documentului Calculație (Producție), conturile costurilor indirecte de producție în expresie valorică prin contul de tranzit 811.4 Producția se închid în contul 852 Producția în curs de execuție gestionar. Documentul Calculație (Producție) are 2 forme de tipar:


Rapoarte 

Raportul privind producția arată informații despre vânzările și returnările produselor finite, reflectând prețul de cost și profitul brut al acestora. În raport, puteți seta perioada, filtrarea după depozit și contul de produse finite.

Documentul Transferul produselor finite în depozit 

Pe măsură ce produsele finite sunt fabricate, utilizatorul creează documentul Transferul produselor finite în depozit (Producție) pentru depozitare sau pentru comercializarea produselor finite. Documentul este destinat transferului produselor finite din secția de producere în depozitul de stocare. La activarea butonului documentul Transferul de produse finite în depozit (Producție) generează următoarele formulele contabile: Dt 216.1 Produse finite, Ct 852 Producția în curs de execuție gestionar, în expresie cantitativă pentru fiecare produs finit în parte.

Documentul Închiderea contului 852

Etapa finală a perioadei de gestiune este transferul producției în curs de execuție din contul 852 Producția în curs de execuție gestionar în contul 215 Producția în curs de execuție cantitativ și valoric sau închiderea prețului de cost efectiv al produselor finite la 216 Produse finite doar în expresie valorică cu documentul Închiderea contului 852 (Producție).

Completarea secțiunii tabelare a documentului se execută automat la accesarea butonului Completează.

La validare, documentul Închiderea contului 852 (Producție) generează următoarele formule contabile:

Documentul Deschiderea contului 852 

Fiecare perioadă nouă de raportare (în producție – o lună) începe cu transferul soldurilor din contul 215 Producția în curs de execuție în contul 852 Producția în curs de execuție gestionar. Această operațiune este perfectată prin documentul Deschiderea 852 (Producție).

Documentul Deschiderea 852 (Producție) reflectă mișcarea producției în curs de execuție în expresie cantitativă și valorică din contul de bilanț în contul de gestiune.

La activarea butonului puteți vedea formulele contabile care au fost generate: Dt 852 Producția în curs de execuție gestionar, Kt 215 Producția în curs de execuție, în expresie cantitativă și valorică pentru fiecare produs finit în parte.