Soluții

(Account Timbal) Modulul ONG pentru Сontabilitate

Produsul software  (Account Timbal) ONG pentru Contabilitate oferă automatizarea contabilității financiare pentru subvențiile de stat primite sub formă de: granturi, asistență, subvenții, bonusuri, credite, finanțări vizate și venituri vizate. 

O organizație neguvernamentală (ONG pe scurt) este o instituție care funcționează independent de activitățile autorităților publice, deși unele ONG-uri sunt finanțate parțial sau integral de guvern.

Comanda o prezentare

Secțiune:

Blocul ONG
Clasificatoare ONG
Documentul Operație manuală pentru proiecte și tranșe
Fila ONG
Rapoarte ONG

Blocul ONG

În interfața produsului software 1C-AP:ONG pentru 1C:Contabilitate pentru Moldova, redacția 1.2 a fost adăugat un bloc separat ONG, care conține clasificatoarele specifice evidenței pentru organizațiile necomerciale, precum și rapoartele specializate.

În fila ONG în Constante, trebuie să setați bifa Utilizează ONG, astfel încât să aveți posibilitatea de a înregistra informații despre tranșe și proiecte în toate documentele, precum și specificați formulele contabile necesare (meniul Întreprindere Constante).

Clasificatoare.

Clasificatorul Proiecte Clasificatorul Proiecte conține informațiile despre proiectele organizației, care sunt folosite pentru a ține evidența analitică a proiectelor și tranșelor acestora.

Clasificatorul poate conține mai multe niveluri. Crearea de grupuri va ajuta să găsiți mai ușor elementul necesar în clasificator dacă lista de proiecte este prea mare.

Clasificatorul Proiecte conține câte două clasificatoare subordonate pentru fiecare proiect. Tranșele și articolele de cheltuieli sunt completate în clasificatoare și sunt nemijlocit legate de un anumit proiect. Un proiect poate avea mai multe tranșe. Astfel de clasificatoare sunt numite subordonate. Pentru fiecare proiect, puteți deschide un clasificator subordonat și îl puteți edita. Clasificatorul este deschis folosind butonul Salt din bara de comandă.

Clasificatorul Tranșele proiectelor

Clasificatorul Tranșele proiectelor este subordonat clasificatorului Proiecte și conține informații despre denumirea tranșei, titular, cursul tranșei, precum și lista articolelor de cheltuieli cu indicarea sumei în valută și echivalentului acesteia în lei.

Documentul Operație manuală pentru proiecte și tranșe

Documentul este destinat pentru generarea formulelor contabile manuale.


Fila ONG

Fila ONG este prevăzută în documentele programului pentru cazurile, dacă este necesar să se reflecte formulele contabile pentru proiecte și tranșe. Fila ONG conține informații despre contul de venituri și proiect, contul de proiect și denumirea partenerului, precum și denumirea proiectului și a tranșei, valuta și cursul de schimb al tranșei.

Rapoarte

Raport privind modificările surselor de finanțare

Raportul privind modificările surselor de finanțare corespunde formei „Anexa 3” a raportului financiar anual pentru organizațiile nonprofit și conține informații despre soldurile și mișcările mijloacelor cu destinație specială și nepredestinate, aporturile fondatorilor și membrilor, ale fundațiilor și alte mijloace de finanțare.

Situația financiară anuală (ONG)

Raportul financiar anual reprezintă informații despre situația financiară a întreprinderii pentru perioada de gestiune și este o anexă la SNC „Prezentarea situațiilor financiare”.

Raport privind bugetul și tranșa

Raportul privind bugetul și tranșa reflectă informații privind cheltuielile pe toate proiectele în perioada de gestiune: suma în valuta bugetului al proiectului și echivalentul în lei, sumele cheltuite din buget în secțiunea articolelor de cheltuieli, precum și soldul la sfârșitul perioadei de gestiune, în secțiunea tranșelor și în general pentru proiect.

Raport financiar pe proiecte

Raportul financiar pe proiecte reflectă informații despre bugetul proiectului, veniturile și cheltuielile în moneda proiectului și echivalentul în lei la cursul de schimb selectat în setări (la cursul tranșei, cursul vânzărilor sau cursul mediu).

Raport financiar pe proiecte descifrat

Raport financiar pe proiecte descifrat reflectă informații despre bugetul proiectului, veniturile și cheltuielile în moneda proiectului și echivalent în lei la cursul de schimb selectat în setări (la cursul tranșei, cursul vânzărilor sau la cursul mediu) cu indicarea registratorului (documentului de perfectare a operației).

Raport statistic Nr. 5-CON 

Raportul statistic Nr. 5-CON reprezintă raportul statistic „Costurile și cheltuielile organizațiilor nonprofit (Formular 5-CON)”. Raportul are o formă de tipar de modelul reglementar cu posibilitatea de descărcare în format .xml pentru încărcare ulterioară pe site-ul www.servicii.fisc.md.

Raport privind proiectele descifrat „Raport de proiect decodat”

Raportul privind proiectele descifrat oferă informații despre cheltuielile proiectului specificat în setările raportului pentru perioada de gestiune, cu detalii privind data și registratorul (documentul de perfectare a operației). În secțiunea fiecărei operații este reflectată suma bugetului în moneda proiectului și echivalentul acestuia în lei, suma cheltuită și soldul final al bugetului.