Cursuri de studiu 1C Cursuri si lectii 1C Contabilitatea

Cursuri pentru programatori

Cursuri pentru programatori

PENTRU CINE ?

Cursul este conceput pentru a instrui specialiști în configurația  sistemulului „1C:Enterprise 8”. Cursul este de bază. Se recomanda pentru cei cu experienta in programare intr-un limbaj orientat obiect si/sau cu experienta in configurare in „1C:Enterprise 7.7”.\8.3

SCOPUL CURSURILOR:

Instruirea elementelor de bază ale programării 1C, după parcurgerea a 4 cursuri, solicitantul va fi capabil să rezolve sarcini de nivel începător, aceste cursuri vor ajuta la sistematizarea cunoștințelor în vederea pregătirii pentru examenele 1C Professional.

Cursuri pentru utilizatori

Cursuri pentru utilizatori

PENTRU CINE ?

Cursurile sunt recomandate proprietarilor și directorilor de companii prestatoare de servicii, producție și comerț, companii specializate în proiecte și lucrări de subcontractare; Manageri responsabili de managementul operațional al activităților de producție, vînzare și aprovizionare.

SCOPUL CURSULUI:

Demonstrarea principalelor caracteristici ale configurațiilor stadart ale sistemului 1C: Enterprise 8 și instruirea specialiștilor, managerilor și proprietarilor pentru gestionarea eficientă a propriilor companii, precum și pentru a ușura procesul de implementare  a acestora prin automatizare, folosind programele sistemului 1C: Enterprise 8.


Cursurile se desfășoară pe baza unui exemplu care descrie principalele blocuri ale programului din sistemul 1C:Enterprise 8.

Obiecte principale

Cursuri pentru programatori

Seminarul este conceput pentru a instrui specialiști în configurație în sistemul „1C:Enterprise 8”. Atelierul este de bază. Se recomanda trimiterea la seminar specialisti cu experienta in programare intr-un limbaj orientat obiect si/sau cu experienta in configurare in „1C:Enterprise 7.7”.


Obiective de învățare:

Studiarea elementelor de bază ale configurării, programării și administrării sistemului;

Dobândirea unei înțelegeri holistice și corecte a platformei 1C:Enterprise 8 ca un instrument de rezolvare a diverselor probleme de contabilitate;

Dobândirea și consolidarea deprinderilor practice în lucrul cu constante, directoare, documente, registre de informații, planuri pentru tipuri de caracteristici, rapoarte, procesări.


В Ca urmare a formării, studenții ar trebui:

să stăpânească cu încredere instrumentele „1C:Enterprise”. Configurator 8";

Cunoașterea și capacitatea de a pune în practică tehnicile învățate la clasă;

A fi capabil să controleze performanța soluției dezvoltate;

Înțelegeți relația dintre obiectele de configurare, tabelele fizice și tabelele virtuale ale sistemului Cuvinte cheie;

Găsiți și corectați corect erorile, atât metodologice, cât și programatice;

Cunoașteți funcționalitatea platformei 1C:Enterprise 8 în partea necesară pentru a parcurge cursuri mai profunde, specializate.


 Durata seminarului: 24 de ore academice (18 ore)

Seminarile se țin în grupe de câte 3 -5 elevi la o clasă de specialitate informatică. Seminariile sunt citite de experți certificați.

Durata cursului:

24 de ore academice (18 min.)

Rezolvarea problemelor de calcul

Cursuri pentru programatori

Seminarul este destinat studenților care doresc să stăpânească în profunzime secțiunea de sarcini de configurare și programare pentru calculul salariilor și contabilitatea personalului în sistemul 1C:Enterprise 8. Seminarul este o continuare a seminarului „Introducere în configurație în sistemul 1C:Enterprise 8. Obiecte principale”.

 

Obiective de învățare:

 • Stăpânirea programului ca instrument pentru crearea propriilor configurații originale, dezvoltarea abilităților practice de configurare; a stat la baza cursului de formare, s-a acordat o atenție deosebită mecanismelor care sunt utilizate în configurațiile standard furnizat împreună cu produsele software ale companiei „1C” („Gestionarea salariilor și a personalului”, „Managementul întreprinderii de producție”).

 

Ca ca urmare a finalizării instruirii, studenții ar trebui:

 • Să stăpânească cu încredere instrumentele configuratorului „1C:Enterprise 8”;
 • Să cunoască și să fie capabili să pună în practică tehnicile parcurse la cursurile cu normă întreagă;
 • Să poată controla performanța dezvoltării soluție;
 • Înțelegerea relațiilor dintre obiectele de configurare, tabele fizice și tabele virtuale ale registrului de calcul;
 • Găsiți și corectați corect erorile, atât metodologice, cât și programatice;
 • Să fii competent în funcționalitatea platformei „1C:Enterprise 8” în partea necesară pentru rezolvarea problemelor de calcul.

 

Durata seminar:  20 ore academice (15.00).

Seminarile se țin în grupe de 3-5 studenți într-o clasă specializată de informatică. Seminariile sunt citite de experți certificați.


Durata cursului:

20 de ore academice (15 ore).

Rezolvarea problemelor operaționale

Cursuri pentru programatori

PENTRU CINE?

Cursul este conceput pentru a pregăti specialiști în configurație în 1C:Enterprise 8". Se recomandă trimiterea la un seminar de specialişti cu experienţă în programare într-un limbaj orientat pe obiecte şi/sau cu experienta configurație în „1C:Enterprise 7.7”, și cei care au citit deja materialele seminarului „Introducere în configurație în sistemul „1C:Enterprise 8”. Obiecte principale. (Curs certificat)”.

SCOPUL CURSURILOR:

Studierea elementelor fundamentale ale teoriei contabilității, obiectelor și mecanismelor utilizate pentru rezolvare sarcini de contabilitate;
 • Dobândirea unei înțelegeri holistice și corecte a platformei „1C:Enterprise 8” ca instrument pentru rezolvarea următoarelor sarcini contabilitate;
 • Organizarea contabilitatii sintetice si primirea raportarii sintetice;
 • Organizarea contabilitatii analitice si primirea rapoartelor analitice;
 • Organizarea contabilitatii si raportarii cantitative in termeni fizici;
 • Organizare contabilitate multivaluta si primire de rapoarte in contextul valutelor straine;
 • Organizarea contabilității multi-societate și menținerea mai multor bilanţuri independente în unu baza de informatii;
 • Posibilitati ale registrului contabil pentru mentinerea altor tipuri de contabilitate;
 • Intocmirea situatiilor financiare complexe.

Durata cursului:

80 de ore

Rezolvarea problemelor de contabilitate

Cursuri pentru programatori

Seminarul este conceput pentru a instrui specialiști în configurație în sistemul „1C:Enterprise 8”. Se recomandă să trimiți la seminar specialiști care au experiență în programare într-un limbaj orientat obiect și/sau au experiență în configurarea în 1C:Enterprise 7.7, și care s-au familiarizat deja cu materialele seminarului „Introducere în Configurare în 1C:Enterprise 8". Obiecte de bază. (Curs certificat)".

Obiective de învățare:

 • Studierea fundamentelor teoriei contabilității, a obiectelor și mecanismelor utilizate pentru rezolvarea problemelor contabile;
 • Dobândirea unei înțelegeri holistice și corecte a platformei 1C:Enterprise 8 ca instrument de rezolvare a următoarelor sarcini contabile: dobândirea și consolidarea abilităților de bază în lucrul cu planuri de conturi, registre contabile, obiecte aferente.
 • Organizarea contabilitatii sintetice si primirea raportarii sintetice;
 • Organizarea contabilitatii analitice si primirea rapoartelor analitice;
 • Organizarea contabilitatii si raportarii cantitative in termeni fizici;
 • Organizare contabilitate multivaluta si primire de rapoarte in contextul valutelor straine;
 • Organizarea contabilității multi-societate și menținerea mai multor bilanţuri independente într-o singură bază de informaţii;
 • Posibilitati ale registrului contabil pentru mentinerea altor tipuri de contabilitate;
 • Intocmirea situatiilor financiare complexe.

Ca rezultat al instruirii, studenții ar trebui:

 • Stăpânește cu încredere instrumentele configuratorului „1C:Enterprise 8”;
 • Să cunoască și să poată aplica în practică metodele parcurse la orele cu frecvență;
 • Să fie capabil să controleze performanța soluției dezvoltate;
 • Înțelegeți relația dintre obiectele de configurare, tabele fizice și tabele virtuale ale registrului contabil;
 • Găsiți și corectați corect erorile, atât metodologice, cât și programatice;
 • Dețineți funcționalitatea platformei „1C:Enterprise 8” în partea necesară pentru rezolvarea problemelor de contabilitate.

 

Durata seminarului: 20 de ore academice (15 ore)

Seminarile se desfășoară în grupe de 3-5 studenți într-o clasă de specialitate informatică. Seminariile sunt citite de experți certificați.

Durata cursului:

20 de ore academice (15 ore)

Курс для Начинающих Бухгалтеров

Cursuri pentru utilizatori

ДЛЯ КОГО?

Курс предназначен для начинающих бухгалтеров, которые прошли теорию и готовы начать практические занятия в 1С Бухгалтерии.


ЦЕЛЬ КУРСА:

заполнение контрольного примера: от введения реквизитов, справочников, остатков до подготовки баланса.


ЧТО ВКЛЮЧЕННО В КУРС:

Пакет BASIC

·        доступ к 10 часам видео записи 5-ти дневного курса;

·        доступ к демо базе 1С:Бухгалтерия 8 на 3 месяца, с контрольным примером и пустой базой, для выполнения домашнего задания.

Пакет PREMIUM

·       доступ к пакету BASIC;

·        3 часа консультаций с бухгалтером-экспертом;

·        3 месяца консультации с бухгалтером-экспертом в Telegram канале.


План курса по программе «Бухгалтерия для Молдовы, редакция 1.3 » разработка Account Timbal SRL


1.     Справочники:

1.1.1.  Валюты

1.1.2. Сотрудники

1.1.3.  Контрагенты

1.1.4.  Номенклатура

1.1.5.  Малоценные и быстроизнашиваемые предметы;

1.1.6.  Склады;

1.1.7.  Подразделения;

1.1.8.  Наши расчетные счета;

1.1.9.  Основные средства;

1.1.10.      Нематериальные активы;


2.     Раздел Главное:


2.1.   Фирмы;

2.2.  Сведения об организации;

2.3.  Константы;

2.4.  План счетов;

2.5.  Настройки текущего пользователя;

2.6.  Заполнение информационной базы;


3.     Раздел Закупки:

3.1.      Справочники:

3.1.1.  Сборы по экологии

3.1.2.  Виды упаковочных материалов

3.1.3.  Тарифы взносов по экологии;


3.2.   Документы:

3.2.1.  Приходная налоговая накладная;

3.2.2.  Приходная ТСУ;

3.2.3.  Акт закупки;

3.2.4.  Доверенность;

3.2.5.  Приходная на возврат (Возврат постащику);

3.2.6.  Приходная ТТН (Закупка по импорту);

3.2.7.  Состав упаковки для номенклатуры;

3.2.8.  Распределение взносов по экологии;

3.2.9.  Акт сверки взаиморасчетов;


3.3.      Отчеты:

3.3.1.  Взаиморасчеты;

3.3.2.  Книга покупок;

3.3.3.  Отчет по учету взносов упаковочных материалов;


4    Раздел Продажи:

4.1.   Документы:

4.1.1.  Счет на оплату

4.1.2.  Установка цен номенклатуры

4.1.3.  Расходная налоговая накладная;

4.1.4.  Расходная ТСУ

4.1.5. Возврат от покупателя

4.1.6. Акт взаимозачето

4.1.7. Акт сверки взаиморасчетов

4.1.8. Продажа в розницу (количественный учет)

4.1.9. Продажа в розницу (суммовой учет);


4.2.   Отчеты:

4.3.  Книга продаж;

4.4.  Взаиморасчеты;

4.5.  Прайс лист;

4.6.  Отчет по рентабельности продаж;


5. Раздел Денежные средства:

5.1. Документы по кассе:

5.1.1. Приходный кассовый ордер;

5.1.2. Расходный кассовый ордер;

5.1.3. Отчет кассира;

5.1.4. Авансовый отчет;

5.1.5. Документы по банку;

5.1.6. Платежные поручения;

5.1.7. Банковские выписки;

5.2. Отчеты:

5.2.1. Кассовая книга;


6. Раздел Складские документы:

6.1. Документы:

6.1.1. Перемещение;

6.1.2. Акт на списание;

6.1.3. Путевой лист;

6.1.4. Комплектация/разукомплектация номенклатуры;

6.1.5. Приказ на проведение инвентаризации;

6.1.6. Инвентаризационные описи;


7. Раздел Текущие ТМЦ:

7.1. Справочники:

7.1.1. Бланки строгой отчетности;

7.1.2. Расходы будущих периодов;

7.1.3. Шины и аккумуляторы;


7.2. Документы:

7.2.1. Акт установки шин и аккумуляторов;

7.2.2. Износ шин и аккумуляторов;

7.2.3. Акт снятия шин и аккумуляторов;

7.2.4. Списание шин и аккумуляторов;

7.2.5. Приход бланков строгой отчетности;

7.2.6. Списание/перемещение бланков строгой отчетности;

7.2.7. Списание расходов будущих периодов;

7.2.8. Аннулирование бланков строгой отчетности.

7.3. Отчеты:

7.3.1. Реестр БСО;

7.3.2. Остатки и обороты по БСО;

7.3.3. Акт инвентаризации БСО;


8. Раздел Зарплата и кадры:

8.1. Справочники:

8.1.1. Графики работ;

8.1.2. Налоги по заработной плате;

8.1.3. Основные начисления;

8.1.4. Размеры освобождений по подоходному налогу;

8.1.5. Регламентированный производственный календарь;

8.1.6. Сведения по расчету больничных;

8.1.7. Удержания;

8.1.8. Способы начисления зарплаты в бухучете;

8.2. Документы по кадрам:

8.2.1. Заявление на освобождение по ПН;

8.2.2. Кадровое перемещение

8.2.3. Прием на работу;

8.2.4. Табель учета рабочего времени;

8.2.5. Увольнение;

8.3. Документы по заработной плате:

8.3.1. Расчет отпускных;

8.3.2. Расчет заработной платы от обратного;

8.3.3. Расчет больничных;

8.3.4. Разовые удержания;

8.3.5. Разовые начисления;

8.3.6. Платежная ведомость;

8.3.7. Начисление зарплаты (расширенная);

8.3.8. Направление на выплату;

8.3.9. Накопление освобождений по ПН;


8.4. Отчеты:

8.4.1. Отчет по невыплаченным начислениям;

8.4.2. Свод начислений по счетам затрат;

8.4.3. Свод по больничным листам;

8.4.4. Свод начислений и удержаний по видам расчета;

8.4.5. Свод по отпускам;

8.4.6. Книга по заработной плате

8.4.7. Справка по заработной плате;


9. Раздел Основные средства и нематериальные активы:

9.1. Документы:

9.1.1. Ввод в эксплуатацию основных средств;

9.1.2. Ввод в эксплуатацию нематериальных активов;

9.1.3. Списание основных средств;

9.1.4. Начисление износа основных средств (для бухгалтерского учета);

9.1.5. Начисление амортизации для нематериальных активов;

9.1.6. Перемещение основных средств;

9.1.7. Перемещение нематериальных активов;

9.1.8. Капитализация затрат;

9.1.9. Перемещение нематериальных активов;

9.1.10. Акт на списание нематериальных активов;


9.2. Отчеты:

9.2.1. Отчет по нематериальным активам;

9.2.2. Отчет по основным средствам;


10. Раздел Производство:

10.1. Документы:

10.1.1. Спецификация (Производство);

10.1.2. Лимитно заборная карта (Производство);

10.1.3. Передача готовой продукции на склад (Производство);

10.1.4. Калькуляция (Производство);

10.1.5. Закрытие 852 (Производство);

10.1.6. Открытие 852 (Производство);

10.2. Отчеты: 10.2.1. Отчет по производству;


11. Раздел Специальные документы:

11.1. Закрытие авансов;

11.2. Ввод остатков;

11.3. Ввод ручных операций;

11.4. Закрытие 7-го и 6-го классов;

11.5. Закрытие счетов;

11.6. Приказ;

11.7. Журнал приказов за период;

11.8. Расчет местных сборов (TL 13; TL APL 13);


12. Раздел Руководителю;

13. Раздел Отчеты:

13.1. Стандартные отчеты:

13.1.1. Оборотно-сальдовая ведомость;

13.1.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету;

13.1.3. Главная книга;

13.1.4. Сводные проводки;

13.1.5. Шахматная ведомость;

13.1.6. Отчет по проводкам;

13.1.7. Анализ счета;

13.1.8. Обороты счета;

13.1.9. Анализ субконто;

13.1.10. Карточка счета;

13.1.11. Карточка субконто;

13.1.12. Обороты между субконто;

13.1.13. Журнал операций;

13.1.14. Журнал проводок;

13.2. Регламентированные отчеты:

13.2.1. Финансовый отчет (годовой баланс) 2020;

13.2.2. Финансовый отчет сокращенный (годовой баланс)2020;

13.2.3. Отчет по местным сборам (форма TL13);

13.2.4. Декларация по НДС (форма TVA12);

13.2.5. Отчет cбора за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда (форма POLMED23);

13.2.6. Информация об установлении социальных и медицинских прав, связанных с трудовыми отношениями (форма IRM19);

13.2.7. Информация о заработной плате и о других выплатах, осуществленных работодателем в пользу работников, а также о выплатах, произведенных резидентам из источников дохода, отличных от заработной платы, и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат (форма IALS21);

13.2.8. Отчет об удержании подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и начисленных взносов обязательного государственного социального страхования (форма IPC21);


Durata cursului:

10 ч.

Cursuri de instruire 1C Contabilitatea in Moldova


Compania Account Timbal S. R. L., invita toata lumea sa urmeze cursurile noastre 1C, atat pentru incepatori in acest domeniu, cat si pentru angajati 1C mai experimentati pentru a-si imbunatati propriile calificari. Lectii 1C Contabilitatea in Chisinau sunt disponibile pentru specialisti de toate varstele, nu este necesar sa nici o calificare speciala pentru acest lucru.

Pe platforma 1cmd.md se ofera informatii si consultari in sectiunea de instruire 1C, link-uri, materiale, tutoriale video, seminarii web pentru o cunoastere rapida cu 1C Enterprise.


Pe site 1cmd.md puteti precomanda instruire 1C Contabilitatea in Moldova cu un program si conditii convenabile pentru dvs. Cursuri de instruire 1c de la Account Timbal S. R. L., este o abordare de inalta calificare din partea specialistilor nostri. Puteti nu numai de a comanda cursuri 1C, ci si sa primiti sfaturi cu privire la implementarea 1C. In orice moment, suntem gata sa va oferim sfaturi valoroase cu privire la modul cel mai bun de abordare a etapelor implementarii unui produs software in organizatia dvs.


Este important de subliniat faptul ca cursuri de instruire 1C in Chisinau de la Account Timbal S. R. L. reprezinta o intreaga gama de servicii, abordari si abilitati de instruirea 1C pentru diferite categorii, si anume:

 • comanda cursuri 1C Contabilitatea pentru programatori;
 • comanda lectii 1C Contabilitatea pentru utilizatori;
 • comanda instruire 1C Contabilitatea pentru un calculator companii;
 • comanda cursuri de instruire 1C Contabilitatea pentru directori;
 • comanda lectii de instruire 1C Contabilitatea pentru managerii in Moldova.


Fiecare dintre grupurile de instruire 1C Contabilitatea enumerate are propriile caracteristici, cunostinte si abilitati, obiective aproximative pentru viitor. In functie de aceasta, am dezvoltat cursuri individuale pentru fiecare grup de cursanti.


Pe site-ul nostru puteti gasi diverse informatii, inclusiv:

1C Contabilitatea in Moldova – numai de la 1cmd.md!