Soluții

1C: Salariul și managementul Personalului, Corp

1C:Salariul și managementul personalului (SMP) este o configurație potrivită pentru ținerea evidenței personalului, planificarea și evidența timpului de lucru, calculul și plata salariilor, generarea și trimiterea rapoartelor. În această configurație este ușor să țineți evidența timpului lucrat efectiv, să înregistrați întârzierile, timpul liber și munca peste program, să perfectați tabelul de personal. În tabelul de personal sunt prevăzute condițiile de muncă pentru angajați: numărul de salarii tarifare și acumulările. Configurația vă permite să înregistrați și să calculați diferite tipuri de rețineri din salarii (pensie alimentară etc.). Programul are capacitatea de a păstra istoria modificărilor pentru toate documentele și clasificatoarele. Programul vă permite să înregistrați ordine cu privire la lucrul peste program, lucrul în zile de odihnă și de sărbători, cu privire la suspendarea temporară a muncii (staționare) și să generați rapoartele corespunzătoare.

Comanda o prezentare

puteți descărca de pe site CV-urile candidaților.

Recrutare HR

puteți descărca de pe site CV-urile candidaților.

posibilitatea de a ține un număr nelimitat de calendare de producție.

Mai multe calendare de producție

posibilitatea de a ține un număr nelimitat de calendare de producție.

posibilitatea de a planifica și a ține evidența zilelor de concediu folosite și celor nefolosite.

Evidența Concediilor

posibilitatea de a planifica și a ține evidența zilelor de concediu folosite și celor nefolosite.

trimiterea informațiilor privind angajatul, pentru angajat + rapoarte și ordine.

Trimiterea datelor pe E-mail

trimiterea informațiilor privind angajatul, pentru angajat + rapoarte și ordine.

poate fi setată comunicarea  între utilizatori prin chat sau video conferință

Interacțiunea utilizatorilor în program

poate fi setată comunicarea între utilizatori prin chat sau video conferință

setați planuri și aprobați cereri pentru dezvoltarea angajaților.

Formarea și Dezvoltarea Personalului

setați planuri și aprobați cereri pentru dezvoltarea angajaților.

informațiile despre angajați și datele de calcul se completează într-un singur document.

Un singur Document de HR si Calcul

informațiile despre angajați și datele de calcul se completează într-un singur document.

posibilitatea de a calcula concomitent intr-un document salariu si  absentelor(concediu)

In documente cu devieri se calculeaza si sal. de baza

posibilitatea de a calcula concomitent intr-un document salariu si absentelor(concediu)

Echipa noastră este mereu alături de dvs.  pentru a răspunde oricăror întrebari apărute.

Pentru o familiarizare prealabilă cu aplicația vă rugăm să treceți în compartimentul DEMO, accesând butonul de mai jos. 

Demo

Secțiune:

Blocul Principal
Resurse Umane
Setări
Selectarea Personalului
Instruire si Dezvoltare
Achitari
Salariul

Blocul Principal

La începutul lucrului în program, fiecare utilizator își poate configura individual desktopul, adăuga sau elimina documente, clasificatoare cu care lucrează sau nu. Pentru a face acest lucru, deschideți Meniul principal – Setări – Setarea panourilor. În fereastra care se deschide puteți trage pozițiile dorite pentru a le vedea pe viitor. De asemenea, puteți crea variante personalizate de panouri de compartimente pentru fiecare utilizator.

Resurse Umane

Programul oferă capacitatea de a menține un tabel de personal. Pentru a stoca istoria personalului sunt destinate documentele Aprobarea tabelului de personal și Modificarea statelor de personal.

Lucrul cu fișa angajatului a devenit mai comod, puteți obține rapid toate informațiile despre angajat. În SMP sunt plasate toate informațiile despre angajați: numele, prenumele, datele actului de identitate, informații de contact, vechime în muncă, cetățenie.

Programul oferă posibilitatea de a introduce numărul de zile de concediu anual datorate angajatului, folosirea acestora și soldul. De asemenea, programul vă permite să introduceți soldul concediilor de odihnă pentru un angajat, în general sau cu indicare pe ani.

În același timp, în program puteți genera un raport despre numărul de zile nefolosite ale concediului și puteți obține informații despre utilizarea zilelor de concediu de către angajat, ceea ce este foarte convenabil.

Setări

În program este implementată capacitatea de a utiliza mai multe calendare de producție diferite, ceea ce poate fi o condiție necesară la ținerea evidenței pentru subunitățile întreprinderii, situate în regiuni cu compoziție diferită a sărbătorilor aprobate.

Configurația SMP este concepută pentru a automatiza evidența resurselor umane și salarizarea. Această configurație implementează capacitatea de a selecta funcționalitatea programului: în conformitate cu opțiunile selectate, se modifică interfața programului, compoziția documentelor disponibile, câmpurile și comenzile. Această setare a programului poate fi efectuată atât la începutul lucrului, cât și în procesul de lucru. Interfața programului poate fi adaptată pentru fiecare utilizator în mod individual. De exemplu, dacă în secțiunea Setarea compoziției acumulărilor și reținerilor se menționează că compania plătește concedii suplimentare angajaților, atunci tipurile corespunzătoare de calcule și documente vor deveni vizibile și disponibile în program.

Aceste setări pot fi făcute numai de un utilizator cu drepturi depline. Setările înregistrărilor HR sunt efectuate în secțiunea Setări – Evidența resurselor umane. În plus, dacă este necesar, puteți configura controlul asupra unicității numerelor de tabel, utilizarea muncii cu fracțiune de normă, menținerea unui tabel de personal etc.

Selectarea Personalului

În acest compartiment puteți automatiza toate etapele muncii de recrutare:

·   Crearea tabelului de personal;

·  Profilul postului – descrie cerințele pentru un post vacant (caracteristicile candidatului, educație, cunoștințe, aptitudini, experiență);

·  Cereri de recrutare – aici în primul rând trebuie să decideți, dacă cererile vor fi aprobate de conducere sau nu. Alte setări depind de acest lucru. Dacă nu, atunci creați imediat un post vacant, dacă da, atunci mai întâi trebuie să creați documentul Cerere de recrutare;

· Lucrul cu posturile vacante – aici puteți vizualiza cerințele pentru candidat și caracteristicile;

·  Căutarea și introducerea candidaților – CV-ul candidatului și informațiile despre acesta pot fi descărcate nemijlocit de pe site.

De asemenea, puteți obține o listă de rapoarte pentru acest bloc

Instruire si Dezvoltare

În acest compartiment, puteți genera și aproba cereri de planificare a formării, crea planuri de dezvoltare individuale, genera planuri de formare și coordona aceste planuri, planifica costurile de formare a angajaților, dezvolta și desfășura cursuri electronice, publica evenimente și primi feedback de la angajați, înregistra faptul participării la cursurile de formare, ține evidența costurilor reale, efectua analiza pregătirii personalului.

Achitari

Lucrați cu acest compartiment numai în cazurile în care este necesar să reflectați plata salariilor către angajați prin transfer pe carduri sau plata prin casierie. Documentul Lista de plată către bancă reflectă plata unui avans sau a unui salariu. Dacă procentul de salarizare este indicat în antetul documentului, atunci programul va completa pentru toți angajații actuali suma plății în avans (procentul specificat din fondul de salarii al angajatului). Dacă completați documentul făcând clic pe butonul Completare, atunci documentul va reflecta sumele neplătite pentru angajat.

Dacă angajatul trebuie să ramburseze datoria, atunci în program această operațiune este executată folosind documentul Rambursarea datoriei.

Salariul

În compartimentul Salariul găsiți documentele de decontare și rapoartele privind salarizarea.

Pentru schimbul de date între configurațiile Salariul și managementul personalului și Contabilitate pentru Moldova este destinat documentul Completarea datelor în evidența reglementată. Acest document conține sumele acumulate pe tipuri de acumulare pentru fiecare angajat, impozitele reținute și suma transferului.

Pentru a reflecta corect conturile cheltuielilor conform tipurilor de acumulări, trebuie să completați corect clasificatoarele cu impozite, acumulări, rețineri din compartimentul Evidența contabilă.