Soluții

1С: Gestiunea Companiei pentru Moldova

1С: Gestiunea Companiei pentru Moldova este o soluție integrată care cuprinde principalele sarcini de gestiune și evidență la întreprinderile mici și mijlocii, ceea ce vă permite să organizați un singur sistem informatic pentru a gestiona diverse aspecte ale activităților companiei.

Comanda o prezentare

Analiza clienților: pâlnia de vânzări, ABC/XYZ, arierate.

Bloc CRM

Analiza clienților: pâlnia de vânzări, ABC/XYZ, arierate.

Comerț cu ridicata, lucrul cu comenzile / RMC, tipărirea chitanțelor, lucrul cu echipamentele de vânzare.

Vânzări / vânzare cu amănuntul

Comerț cu ridicata, lucrul cu comenzile / RMC, tipărirea chitanțelor, lucrul cu echipamentele de vânzare.

Evaluarea performanțelor fiecărui angajat.

Salarizare și personal

Evaluarea performanțelor fiecărui angajat.

Controlul tuturor etapelor de producție și de îndeplinire a comenzilor.

Producție

Controlul tuturor etapelor de producție și de îndeplinire a comenzilor.

Formarea de liste de prețuri cu setări flexibile în funcție de o varietate de parametri.

Stabilirea prețurilor

Formarea de liste de prețuri cu setări flexibile în funcție de o varietate de parametri.

Planificarea costurilor directe și indirecte, a veniturilor și cheltuielilor.

Finanțe

Planificarea costurilor directe și indirecte, a veniturilor și cheltuielilor.

Contabilitatea pentru inventar, achiziții și achiziții publice.

Depozit și achiziții

Contabilitatea pentru inventar, achiziții și achiziții publice.

În configurația "Retail pentru Moldova" sunt create circa 100 de tipuri de rapoarte

Analiza activității companiei

În configurația "Retail pentru Moldova" sunt create circa 100 de tipuri de rapoarte

Secțiune:

Blocul CRM
Vânzări/retail
Salariul și personalul
Producție
Formarea prețurilor
Finanțe
Depozit și achiziții
Analiza afacerii

Blocul CRM

 • Planificarea întâlnirilor și apelurilor, sarcinilor managerilor, vânzărilor și necesităților.
 • Stocarea informațiilor despre pozițiile din sortiment și preturi;
 • Monitorizarea clientului (toate datele despre client): suma datoriei, suma vânzărilor, data ultimei vânzări și ultimului eveniment;
 • Analiza clienților: pâlnie de vânzări, ABC/XYZ, datorii;
 • Analiza managerilor din punct de vedere al încasărilor, datoriilor, evenimentelor, comenzilor, dinamicii vânzărilor, implementării planului de vânzări.


Vânzări/retail

 • Automatizarea comerțului cu ridicat
 • Lucrul cu comenzile, comercializarea mărfurilor;
 • Managementul nomenclatorului și prețurilor;
 • Bonurile de casă; Locul de muncă al casierului;
 • Reevaluare;
 • Schimb de date cu echipamente care funcționează offline;
 • Imprimarea etichetelor și indicatorilor de preț.

Salariul și personalul

 • Perfectarea angajării, concedierii, transferului de personal; 
 • Evidența timpului de lucru într-un singur program;
 • Planificarea sarcinilor personalului sub forma emiterii de însărcinări sau ordine de lucru în acord; 
 • Evaluarea eficienței muncii a fiecărui angajat 
 • Calculul salariilor în contextul tipurilor de acumulări și rețineri.

Producție

 • Comenzi și plasare în producție; 
 • Planificarea si controlul execuției producției conform comenzilor; 
 • Generarea ordinelor de lucru în acord pe baza comenzilor cumpărătorilor;
 • Evidența si repartizarea costurilor;
 • Gestionarea stocurilor de producție; 
 • Evidența orelor de lucru;
 • Planificarea și evidența executării lucrărilor, prestării serviciilor.
 • Rapoarte de producție.


Formarea prețurilor

 • Generarea listelor de prețuri cu setări flexibile după o varietate de parametri;
 • Compararea prețurilor nomenclatorului pentru perioadă; 
 • Analiza prețurilor de vânzare și utilizării cardurilor de reducere.


Finanțe 

 • Generarea rapidă de rapoarte: venituri și cheltuieli, rezultat financiar, profituri și pierderi, venituri și cheltuieli prin metoda de casă; 
 • Planificarea financiară; 
 • Managementul creanțelor și datoriilor;
 • Ținerea evidenței imobilizărilor corporale și necorporale; 
 • Calendar de plată;
 • Bilanțul de gestiune. 
 • Analiza situației decontărilor reciproce în baza unei varietăți de rapoarte .
 • Evidența mișcării mijloacelor bănești pe conturile curente și în casierii.


Depozit și achiziții

 • Evidența mărfurilor (intrare, mișcare, comercializare); 
 • Recepția tuturor mărfurilor care intră la depozit, cu indicarea cantității și prețurilor;
 • Mișcarea stocurilor de mărfuri între depozite, subdiviziuni și celule; 
 • Inventariere; 
 • Cifra de afaceri, prognoze, rapoarte privind mișcarea și soldurile.


Analiza afacerii

 • Indicatori generali de performanță: încasare, preț de cost, profit brut, cheltuieli și profit;
 • Mijloace bănești: informații despre solduri și fluxuri de mijloace bănești pe articole, pentru perioadă;
 • Decontări cu cumpărătorii (creanțe) pentru perioadă, inclusiv creanțele cu termen expirat și creanțele pe termene;
 • Decontări cu furnizorii (datorii) pentru perioadă, inclusiv datoriile cu termen expirat și datoriile pe termene.