Soluții

(Account Timbal) Modulul Creșterea animalelor pentru Сontabilitate

Produsul software  (Account Timbal) Creșterea animalelor pentru Contabilitate  oferă automatizarea evidenței financiare pentru una dintre ramurile agriculturii – creșterea animalelor – ținând cont de o serie de particularități ale activităților financiare și de gestiune ale agenților economici în Republica Moldova.
Comanda o prezentare

Secțiune:

Lista de documente
Clasificatorul Nomenclator
Introducerea soldurilor inițiale pentru AB
Procurarea activelor biologice
Sacrificarea mortalitatea animalelor
Repartizarea cheltuielilor pe AB
Ieșirea produselor finite
Comercializarea animalelor
Documentul Calculul prețului de cost
Documentul Închiderea 852
Documentul Deschiderea 852
Rapoarte standard în modulul Zootehnie

Lista de documente 

Documentele specifice evidenței contabile în zootehnie se găsesc în registrul cu același nume. Pentru reflectarea principalelor operații, în configurația Creșterea animalelor pentru Contabilitate redacția 1.2 a fost adăugată următoarea listă de documente:

• Introducerea soldurilor inițiale pentru activele biologice (Zootehnie);

• Procurarea activelor biologice (Zootehnie);

• Prăsilă și spor în greutate (Zootehnie);

• Mișcarea activelor biologice (Zootehnie);

• Sacrificarea, mortalitatea animalelor (Zootehnie);

• Comercializarea activelor biologice (Zootehnie);

• Deschiderea 852 (Zootehnie);

• Calculație (Zootehnie);

• Repartizarea cheltuielilor pe active biologice (Zootehnie);

• Închiderea 852 (Zootehnie);

• Ieșirea produselor finite (Zootehnie);

• Intrare în incubator (Zootehnie);

• Ieșire din incubator (Zootehnie);

• Componente de nomenclator (Zootehnie).

Evidența animalelor la întreprindere se realizează atât în aspect valoric cât și cantitativ. Evidența cantitativă a animalelor la întreprindere se realizează în două unități de măsură: numărul de capete (capete) și masa vie (kg). În formulele contabile se indică greutatea animalului și costul animalului la prețurile de evidență. Pentru a stoca informații despre numărul de capete, se folosește registrul de acumulare Animalele organizațiilor. În procesul de creștere a animalelor tinere și la îngrășat, în turmă (cireadă) au loc schimbări în mod constant. Numărul de animale este în creștere atât din contul prăsilei din propriul efectiv de reproducție, cât și ca urmare a achiziționării de animale de reproducție și animale tinere. Crește și efectivul pentru îngrășare după îngrășarea animalelor rebutate din turma (cireada) de bază. În turmă există o mișcare constantă a animalelor tinere de la o grupă de vârstă la alta, o creștere a masei vii și a costului animalelor.


Clasificatorul Nomenclator:

Informații privind creșterea animalelor Informațiile despre activele biologice (AB) sunt stocate în clasificatorul Nomenclator.

Pentru comoditatea căutării de informații, precum și a analizelor avansate în rapoarte, clasificatorul este prevăzut pentru mai multe niveluri, adică animalele pot fi combinate în grupuri și subgrupuri arbitrare.

În fereastra elementului din clasificatorul Nomenclator, este indicată denumirea prescurtată și completă a activului biologic, unitatea de măsură (kg). Tipul de nomenclator – activ biologic. Pentru a afișa informații despre un activ biologic, faceți clic pe butonul Date despre animale:


Introducerea soldurilor inițiale pentru AB

Introducerea soldurilor inițiale pentru activele biologice se realizează prin documentul Introducerea soldurilor inițiale pentru AB la începutul lucrului cu programul. Această operațiune este necesară pentru a reflecta numărul de capete și greutatea animalelor în registrul Animalele organizației.

La validarea documentului sunt generate formulele contabile cu contul auxiliar 000 Auxiliar după principiul de înregistrare dublă

Procurarea activelor biologice

Pentru a reflecta în evidență operațiile de procurare a animalelor, este prevăzut documentul Procurarea activelor biologice (Zootehnie). Prăsila este reflectată în sistem cu ajutorul documentului Prăsila. El se completează analogic documentului precedent. Diferența constă doar în faptul că, în acest document pe lângă greutate trebuie să indicați și numărul de capete trecute în cont.

Mișcarea animalelor

Documentul este destinat pentru evidența mișcării activelor în interiorul companiei. Documentul prevede mai multe tipuri de operații.

În funcție de tipul de operațiune stabilit, acest document poate fi folosit pentru a înregistra:

• mișcarea în interiorul companiei;

• introducere în turma (cireada) de bază;

• rebutare din turma (cireada) de bază;

• transferul dintr-un grup în alt grup;

• transferul la creștere.

Totodată, un document al subsistemului poate înregistra și procesa doar una dintre operațiile menționate mai sus. Formule pe document: Dt 212.7; Ct 212.2.

Repartizarea cheltuielilor pe AB

Acest document execută casarea costurilor materiale ale animalului. Contul unui animal în producție în cursul lunii este contul 852.2 (cantitatea de produse finite sau animale nu este întotdeauna indicată, deoarece numărul de animale tinere nu crește în timpul hrănirii).

Formulele documentului:

Dt 811.1

Ct 211.9;

Dt 852.1

Ct 811.1.

Ieșirea produselor finite

Documentul Ieșirea produselor finite este destinat să reflecte produsele fabricate de la animale în termen de o lună. Începeți să completați forma documentului cu următoarele atribute:

• Data documentului (data inițială a documentului este data de lucru);

• Numerotarea documentului se realizează automat;

• Selectați entitatea pentru care se ține evidența;

• Animalul – alegeți AB de la care este obținut produsul finit; • Depozitul – depozitul în care se află animalul;

• Depozitul PF – depozitul la care se trece în cont PF;

• Genul de activitate – genul de activitate pentru această operațiune.

Asigurați-vă că îl completați, deoarece este folosit în documentul Calculul prețului de cost, care este perfectat la sfârșitul fiecărei luni;

• În secțiunea tabelară selectați tipul produselor finite, cantitatea, prețul planificat, suma se calculează automat.

Comercializarea animalelor

Pentru înregistrarea faptului de eliberare a activelor biologice în această configurație utilizați documentul Comercializarea activelor biologice. La validarea documentului sunt generate automat formulele contabile, componența cărora depinde de tipul de animal, tipul de comerț și poziționarea facturii de ieșire. În acest caz, dacă în configurație este activată alocarea și rambursarea automată a avansurilor eliberate și primite, atunci la validarea documentului va fi generată formula contabilă pentru a compensa avansul plătit de cumpărător (achitarea).

Documentul Calculul prețului de cost

Document este generat la sfârșitul lunii, după ce au fost introduse toate cheltuielile care trebuie atribuite costului animalelor. Este necesar să indicați genurile de activitate și numai după aceea faceți clic pe butonul Completează și validați documentul.

Documentul Închiderea 852.

• Documentul se completează la sfârșitul lunii și trebuie să urmeze cu strictețe după documentele Calculul prețului de cost.

• Genul de activitate – completați cu valoarea pe care ați indicat-o în cursul lunii.

• Depozit/Angajat – completați în funcție de contul PF.

• Temeiul – comentariul dvs.

• Apoi tastați butonul Completează. Secțiunea tabelară se completează în funcție de mișcările pe conturile 852, 212 și 216 în cursul lunii. Se calculează prețul de cost real și ajustarea până la prețul de cost real, adică diferența dintre costul real și cel de vânzare.

Documentul Deschiderea 852

Deoarece contul 852 se închide la 212, adică nu există producție în curs de execuție, documentul Deschiderea 852 are sens doar pentru contul 852 și numai dacă va fi obținută o prăsilă și o ieșire din incubator în luna curentă. În caz contrar, este posibil să nu îl deschideți. Dar nu uitați de el, pentru că în caz de prăsilă, sumele sunt casate din contul 852.3, iar

Rapoarte standard 

Modulul Zootehnie conține un set de rapoarte standard:

• Balanța de verificare a activelor biologice (contabilă)

• Balanța de verificare a activelor biologice (operațională);

• Fișa activului biologic;

• Mișcarea activelor biologice;

• Prăsila și sporul în greutate;

• Raport privind produsele finite;

• Raport privind sacrificarea;

• Intrarea și ieșirea din incubator.

Rapoartele enumerate sunt disponibile în meniul Rapoarte, precum și sunt afișate pe monitorul utilizatorului în fila Zootehnie. Informațiile sursă pentru generarea rapoartelor sunt selectate din registrele relevante de formule contabile sau registrele de acumulare. Orice raport poate fi generat pentru o anumită entitate și pentru o anumită perioadă de timp. Toate rapoartele sunt personalizabile, setările pot fi salvate și restaurate. Există posibilitatea de descifrare.