Soluții

(Account Timbal) Creșterea plantelor pentru Сontabilitate

Modulul (Account Timbal) Creșterea plantelor pentru Сontabilitate-oferă automatizarea evidenței financiare pentru una dintre ramurile agriculturii – cultivarea plantelor – ținând cont de o serie de caracteristici ale sistemului financiar și de gestiune a activităților agenților economici în Republica Moldova

Comanda o prezentare

Secțiune:

Distribuția obiectelor care urmează să fie prelucrate
Deschidere 852
Anularea materialelor
Recoltare
Сardul de Limita și primire
Transferul produselor finite în depozit
Calcularea costului de producție
Închiderea 852
Eliminarea obiectelor care urmează să fie prelucrate
Actualizare 216
Cota de valoare
Cota-parte din parcela de teren
Lista de documente ale blocului Cultura plantelor (Fitotehnie)

Documentul este conceput pentru repartizarea terenurilor agricole pentru culturi agricole la începutul perioadei de gestiune (lunii, anului).

Fiecare perioadă nouă de gestiune a activităților întreprinderii este documentată prin deschiderea contului 852 Producție în curs de execuție gestionar folosind documentul Deschidere 852 (Fitotehnie). Acest document afișează mișcarea producției în curs de execuție în expresie cantitativă și valorică din contul de bilanț (215 Producție în curs de execuție) la conturile de gestiune (852 Producție în curs de execuție gestionar).

Documentul este conceput pentru casarea cheltuielilor materiale pe câmpul (terenul de pământ) concret pentru acumularea consumurilor materiale directe.

Procesul de completare a documentului este următorul:

 • documentul este numerotat automat în ordine ascendentă pentru fiecare document următor;
 • Apoi: indicați data documentului (implicit va fi instalată data de lucru);
 • selectați entitatea de evidență (implicit va fi instalată entitatea selectată în constante ca organizație principală);
 • selectați din clasificator genul de activitate actual pentru acest document;
 • în coloana Producție finită selectați din clasificatorul Nomenclator care se deschide câmpul (terenul) concret, la care vor fi casate VMM;
 • coloana Cantitate va fi completată automat, aceasta depinde de numărul de hectare repartizate la începutul perioadei cu ajutorul documentului Repartizarea obiectelor prelucrate (Fitotehnie);
 • contul de casare este setat implicit la 211.1 Materiale, însă poate fi modificat de către utilizator;
 • în coloana Depozit selectați depozitul de la care vor fi casate materialele și alte VMM; coloana Articolul cheltuielilor se completează din clasificatorul Cheltuieli și consumuri.


Documentul este destinat pentru trecerea în cont a roadei recoltate în depozit la prețul de cost planificat.

Procesul de completare a documentului: documentul este numerotat automat în ordine ascendentă pentru fiecare document următor;

Apoi:

 • indicați data documentului (implicit va fi instalată data de lucru);
 • selectați entitatea de evidență (implicit va fi instalată entitatea selectată în constante ca organizație principală);
 • selectați din clasificator genul de activitate actual pentru acest document;
 • în coloana Câmp selectați din clasificatorul Nomenclator care se deschide câmpul (terenul) concret de pe care este recoltată roada;
 • în coloana Depozit selectați din clasificatorul Locuri de stocare depozitul la care va fi trecută în cont recolta.
Documentul este destinat pentru prelucrarea producției agricole.


După perfectarea documentului Fișa limită de consum (Fitotehnie), este necesară închiderea sumelor din contul 852 Producție în curs de execuție gestionar în contul 216.1 Produse finite. Această operațiune se realizează în documentul Transferul produselor finite în depozit (Fitotehnie).

La validare documentul generează formule contabile doar în expresie cantitativă. Suma pe contul 216.1 Produse finite va fi reflectată în documentul Închiderea 852 (Fitotehnie).

Documentul este conceput pentru repartizarea costurile indirecte de producție pe prețul de cost al produselor conform metodei selectate în acest document. La validare documentul generează următoarele formule contabile:

Etapa finală a perioadei de gestiune este caracterizată prin transferul producției în curs de execuție din contul 852 în contul 215 Producție în curs de execuție, în expresie cantitativă și valorică, cu ajutorul documentelor respective Închiderea contului 852 (Fitotehnie).

După ce faceți click pe butonul Ok, documentul va fi validat (cu generarea formulelor contabile) și înregistrat în registrul Cultura plantelor (Fitotehnie).

Documentul este destinat repartizării costurilor acumulate de pe terenurile agricole pe culturile recoltate și ajustării finale a produselor agricole la sfârșitul

Documentul are scopul de a ajusta prețul de cost al produselor recoltate în cursul anului asociat cu ieșirea produselor agricole (adică aducerea prețului de cost planificat la cel real).

Documentul este destinat să reflecte acumularea datoriilor și rambursarea (plata) către deponenți pentru sumele investite în activități agricole.

Formulele contabile în document:

 • Dt 811.1
 • Ct 521.5
 • Ct 241.1

Documentul este destinat acumulării datoriilor față de arendatori (locatori) de terenuri agricole cultivate de întreprindere, precum și rambursării acestora. Secțiunea tabelară a documentului poate fi completată manual sau automat. Pentru completare automată tastați butonul Completează.

În coloana Primit din secțiunea tabelară indicați:

•„nimic” (0) – atunci când trebuie doar să calculați datoria (în acest caz nu va avea loc rambursarea datoriei). La validare va fi generată formula contabilă:

 • Dt contul cheltuielilor (indicat în antetul documentului)
 • Ct cont implicit (selectat în antetul documentului);

„casa” (1) – atunci când datoria este rambursată în numerar. La validare vor apărea formulele:

 • Dt contul cheltuielilor (indicat în antetul documentului), Ct cont implicit (selectat în antetul documentului), Dt cont implicit (selectat în antetul documentului),
 • Ct 241.1 Casa în valuta națională; „produs” (2) – atunci când rambursarea datoriei se face cu produse finite (roada recoltată).

Documentele specifice contabilității producției vegetale pot fi găsite în revista cu același nume.

Programul oferă următoarea listă de documente pentru ținerea evidenței la întreprinderile agricole: 

 • Repartizarea obiectelor prelucrate (Fitotehnie); 
 • Casarea materialelor (Fitotehnie); 
 • Recoltare (Fitotehnie); 
 • Fișa limită de consum (Fitotehnie); 
 • Ieșirea obiectelor prelucrate (Fitotehnie); 
 • Deschiderea 852 (Fitotehnie); 
 • Închiderea 852 (Fitotehnie); 
 • Calculație (Fitotehnie);
 • Ajustarea 216 (Fitotehnie); 
 • Cota terenului de pământ (Fitotehnie); 
 • Cota valorică (Fitotehnie); 
 • Transferul producției finite la depozit (Fitotehnie).